Actualizat la: 24.04.2020

Elaborarea suprafețelor cu grad controlat de hidrofobie datorită nano-microstructurii

Tip Activitate de Cercetare: 
Nationala
Directia strategica: 
Materiale, tehnologii și produse inovative 50.07
Tip Apel de Proiect: 
Tineri Cercetători
Denumire institutie: 
Universitatea Tehnică a Moldovei
Director de proiect: 
dr. Braniște Fiodor
Buget: 
150.0
Cofinantare: 
30.0
Cod/data expertiza: 
04/26.10.18A
Punctaj: 
90.10
Referinta apel: 
Concursul proiectelor pentru Tinerii cercetători finanțate de la bugetul de stat pentru anul 2019