Actualizat la: 11.09.2020

EU Sustainable Energy Week. Supporting EaP cluster and EU cluster organization

Published on: Mie, 07/17/2019 - 14:53

 

La 16 iulie 2019, în incinta Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare a avut loc evenimentul dedicat Săptămânii  Energiei Durabile în Uniunea Europeană cu susținerea Clusterului Parteneriatului Estic și UE, care a fost organizat în parteneriat cu Asociația Obștească Bioenergetică din Moldova și rețeaua Entereprise Europe Network (EEN).

 

Obiectivul  acestui eveniment a fost de a reuni reprezentanți din diferite domenii de activitate a autorităților publice, organizații neguvernamentale, cercetători, Puncte Naționale de Contact, oameni de afaceri pentru a promova inițiative de economisire a energiei și pentru a avansa spre o energie mai curată, mai sigură și eficientă. Evenimentul a fost organizat cu susținerea Proiectului EaP PLUS, care derulează de la 1 septembrie 2016 și se finalizează în august 2019.

 

În cuvântul de deschidere dl Dmitrii Parfentiev, Directorul general al ANCD, a menționat că din cele șase țări țintă la frontierele estice ale UE: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova și Ucraina ce constituie o regiune de importanță majoră pentru Uniunea Europeană, Republica Moldova îregistrează cea mai înaltă rată de participare. La etapa actuală, Republica Moldova înregistrează un succes vizibil de participare, având 933 participări, 46 granturi/proiecte semnate, cu o finanțare de 5,276,257 mln EUR. Unul din aceste proiecte, este și Proiectul EaP PLUS, care constituie un consorțiu din 17 organizații din diferite țări. Obiectivul strategic al proiectului este de a încuraja cooperarea în domeniul cercetării și inovării între UE și Parteneriatul Estic prin abordarea în mod eficient a posibilităților actuale a fost realizat printr-un set coerent de activități, care s-a referit, atât la cercetare și inovare, cât și la dialogul de politică, într-un mod interconectat.

 

Scopul proiectului este de a examina posibilitățile actuale și obstacolele țărilor partenere în Programul "Orizont 2020", de a încuraja cooperarea în domeniul cercetării și inovării între UE și Parteneriatul Estic printr-un set coerent de activități, precum:

1. Sprijinirea în mod activ a dialogului politic între țările UE și țările Parteneriatului Estic prin setarea mecanismelor eficiente pentru dezvoltarea țărilor și a priorităților comune;

2. Stimularea interacțiunii dintre cercetători, acordarea asistenței și suportului cercetătorilor pentru a participa în programul "Orizont 2020" prin intermediul zilelor de informare, finanțarea participării la traininguri, seminare cu diaspora științifică și conferințe dedicate schimbului de experiență;

3. Întărirea parteneriatelor dintre țările europene și Parteneriatul Estic, inclusiv prin finanțarea formării de clustere, un exemplu care a fost prezentat în cadrul evenimentului a fost: clusterul dintre Asociația Bioenergetica din RM și organizația Green Energy din Romania.

 

La eveniment s-a discutat experiențele din proiectul EaPPlus unde a luat cuvântul directorul Clusterului de biomassă din Moldova AO Bioenergetica, dl Vladimir Bragaru, care a subliniat importanța suportului acordat de UE prin proiectul EaPPlus  la susținerea clusterului de biomassă din Moldova și România  ca rezultat obținerea rezultatelor frumoase, care ulterior vor servi ca un exemplu de  încurajare pentru  formarea ulterioară a clusterelor în Republica Moldova. La eveniment au luat parte reprezentanți din Instituții publice: Institutul Național de Cercetări Economice, Institutul de Fizică Aplicată, Institutul de Chimie, Institutul Științifico-Practic de Horticultură și Tehnologii Alimentare, Institutul de Genetică Fiziologie și Protecție a Plantelor, Institutul de Energetică, Academia de Administrare Publică, Primăria m. Chișinău ; Instituțiile de învățământ superior-Universitatea Tehnică a Moldovei, USMF ”N. Testemițanu”; reprezentanți ai organizațiilor SA”Topaz”, Eco TV Moldova, Sinergetica, Ecobioenergy Grup SRL, ITA ”Mecagro”, Rețeaua de Transfer Tehnologic din Moldova, Centrul pentru Instruire a personalului pentru transporturi internaționale și alte.

 

Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare implementează Programul Cadru al UE "Orizont 2020" și încurajează participarea activă a cercetătorilor în cadrul programului, asigurând disponibilitatea instrumentelor de suport și vizibilitatea oportunităților.

 

Având în vedere că Programul „Orizont 2020” se finalizează în curând, Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare îndeamnă entitățile din Republica Moldova să participe la ultimele apeluri deschise și să beneficieze de oportunitatea de a  fi informați. Acest fapt reprezintă o oportunitate unică de a obține experiența necesară pentru participare în următorul Program „Orizont Europa”.

 

Prezentările pot fi descărcate mai jos: