Actualizat la: 24.04.2020

Impactul politicii de cercetare și inovare la intersecția de proiectare a Programului UE "Orizont Europe"

Published on: Mie, 11/07/2018 - 11:26

   La invitația Comisiei Europene, doamna Viorica Boaghi, directorul general interimar al Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvltare participă la importante evenimente organizate de președinția Austriei în domeniul cercetării privind negocierile pentru elaborarea programului UE ”Orizont Europa” în perioada 06/11/2018 – 07/11/2018.

    Amintim că Austria a preluat președinția la 1 iulie 2018 și s-a angajat să realizeze progrese substanțiale pentru configurarea unui nou program european. În timp ce actualul (al 8-lea) program-cadru al UE pentru cercetare și dezvoltare, Orizont 2020, va continua să funcționeze până la sfârșitul anului 2020, discuțiile și pregătirile pentru următorul (cel de-al 9-lea) program cadru sunt în derulare pentru mai mult de un an.

   Aducem la cunoștință că Comisia Europeană a publicat propunerea sa privind cadrul financiar multianual (CFM), bugetul UE pentru perioada 2021-2027. În această propunere, Comisia a alocat suma de 97,6 miliarde EUR pentru ”Orizont Europa” și o sumă suplimentară de 2,4 miliarde EUR pentru programul de cercetare și formare Euratom, rezultând o sumă totală de 100 de miliarde de euro. Astfel, statele membre trebuie să convină în unanimitate (în Consiliu) cu privire la CFM, iar Parlamentul European (PE) trebuie să-și dea consimțământul (cu majoritate simplă). Un buget apropiat de suma propusă de Comisie ar reprezenta o bază solidă pentru punerea în aplicare a programului ”Orizont Europa”.

   Cu această ocazie la ședință este discutat impactul politicii de cercetare și inovare la intersecția de proiectare, implementare și evaluare a politicilor în domeniul cercetării, tehnologiei și inovării. Demonstrarea impactului societal a devenit în această perioadă mai mult decât oricând impusă.

   Evenimentul a urmărit să intensifice dialogul și cooperarea dintre ministere, agenții naționale, cadre universitare, experți și serviciile Comisiei Europene, cu un accent deosebit pe consolidarea dialogului dintre producători și utilizatori. Astfel, participanții au ținut să contribuie la construirea Spațiului European de Cercetare prin îmbunătățirea calității și prin consolidarea utilizării evaluării ceretării-inovării ca parte a procesului de elaborare a politicilor bazate pe experiență.

   Doamna Viorica Boaghi, director general interimar a subliniat că Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare exprimă dedicație pentru implementarea Programului UE ”Orizont 2020”, parte a politicii naționale în domeniile cercetării și inovării, iar investiția Republicii Moldovei în cercetare reprezintă o investiție în viitorul națiunii.