Actualizat la: 11.09.2020

Inovarea și transferul tehnologic- subiect abordat la CCI a RM

Published on: Joi, 02/13/2020 - 09:52

Joi, 06 februarie 2020, la Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova s-a desfășurat ședința cu tematica ”Inovarea și transferul tehnologic – instrumente eficiente de sporire a competitivității afacerii”.

 

Scopul ședinței la care a participat reprezentantul Agenției Naționale de Cercetare și Dezvoltare (ANCD) a fost de a informa membrii CCI despre importanța inovării și cum aceștea pot beneficia de asistență în cadrul proiectelor naționale și internaționale.  

 

Potrivit președintelui CCI a RM Sergiu Harea, capacitatea inovațională a firmelor din țara noastră este joasă, iar legăturile dintre firmele inovative, în special IMM-uri, practic lipsesc. Președintele a acentuat, în cadrul ședinței, importanța dezvoltării acestui domeniu: „Cu scopul de a susține sporirea competitivității și capacităților de inovare a membrilor săi, precum și tuturor agenților economici care necesită suport în acest sens, CCI a RM implementează un șir de instrumente și proiecte tematice, cum ar fi:

  • Rețeaua Întreprinderilor Europene (EEN), ce oferă servicii de inovare și transfer tehnologic prin consilierea IMM-urilor inovatoare pentru a avea acces la finanțare pentru Cercetare și Inovare;
  • Programul “Orizont 2020”, care reunește toate programele de finanțare existente ale Uniunii Europene în materie de cercetare și inovare;
  • Erasmus pentru Tinerii Antreprenori, are drept obiectiv extinderea culturii antreprenoriale și contactelor de afaceri, oferind antreprenorilor noi și celor cu experiență oportunitatea de a cunoaște diverse practici de business, de a explora noi piețe, de ași internaționaliza și inova afacerea printr-un program de mobilitate europeană”. (Pentru mai multe detalii, aceesează pagina Proiecte)

 

Vadim Iațchevici, șef direcție Proiecte Inovaționale din cadrul ANCD a vorbit despre „Instrumentele de finațare a inovațiilor și bunelor practici în Republica Moldova”. Acesta a prezentat exemple concrete a companiilor care cu succes au implementat idei inovatoare și au beneficiat de suportul statului în acest sens.

 

Membrii CCI prezenți la ședință au reiterat importanța rolului inovării în cadrul intreprinderilor și au susținut inițiativele CCI în consolidarea capacităților sectorului public și cel privat pentru a promova inovațiile în antreprenoriatul autohton.

 

CCI a RM și-a propus ca pe parcursul anului curent, în conlucrare cu instituțiile statului, să acorde asistență informațională companiilor la subiectul inovații și să organizeze ședințe cu companiile care deja au reușit să implementeze invoații pentru a împărtăși din experiența și succesul acestora.

 

Nota: CCI organizează lunar ședințe comune ale Comitetelor pentru antreprenoriat, în cadrul cărora sunt abordate subiecte de interes comun pentru mediul de afaceri din sectoarele: industrie, servicii și comerț, și la care participă factori de decizie din cadrul organelor de resort. (Pentru mai multe detalii, aceesează pagina Comitete sectoriale de pe lângă CCI).