Actualizat la: 22.10.2021

Investigarea proprietăților termoelectrice și optice ale materialelor nanostructurate și sistemelor moleculare

Tip Activitate de Cercetare: 
Nationala
Directia strategica: 
Materiale, tehnologii și produse inovative 16.02
Tip Apel de Proiect: 
Tineri Cercetători
Denumire institutie: 
Universitatea Tehnica a Moldovei
Director de proiect: 
dr. Sanduleac Ionel
Buget: 
135.4
Cofinantare: 
30.0
Cod/data expertiza: 
13/29.10.18F
Punctaj: 
90.90
Referinta apel: 
Concursul proiectelor pentru Tinerii cercetători finanțate de la bugetul de stat pentru anul 2019