Actualizat la: 03.01.2023

Invitația de perfectare a contractelor de finanțare pentru anul 2023

Published on: Mar, 01/03/2023 - 13:21

Proiectele de cercetare din cadrul Programului de Stat (2020-2023). 

Se aprobă prelungirea finanțării a proiectelor în derulare, din cadrul Programului de Stat (2020-2023), conform Ordinului de finanțare (anexa nr. 1).

Se aprobă volumul alocațiilor bugetare pentru anul 2023, pentru organizațiile din domeniile cercetării și inovării cu autonomie financiară, conform Ordinului de finanțare (anexa nr. 2).

Se aprobă volumul alocațiilor bugetare pentru anul 2023, pentru organizațiile din domeniile cercetării și inovării fără autonomie financiară, conform Ordinului de finanțare (anexa nr. 3).

În scopul valorificării surselor de finanțare din bugetul de stat pentru executarea proiectelor, organizațiile din domeniile cercetării sunt invitate să perfecteze contractul de finanțare, conform modelelor de mai jos.

Pentru organizațiile cu autonomie financiară, se anexează contractul de finanțare AICI.

Prioritatea I 8007, IBAN - MD96TRPBAA222930I15812AB

Prioritatea II 5107, IBAN - MD23TRPBAA222930B15812AB

Prioritatea III 7007, IBAN - MD06TRPBAA222930K15812AB

Prioritatea IV 1606, IBAN - MD41TRPBAA222930A15812AC

Prioritatea IV 0807, IBAN - MD51TRPBAA222930J15812AB

Prioritatea V 5007, IBAN - MD30TRPBAA222930D15812AB

Pentru organizațiile fără autonomie financiară, se anexează contractul de finanțare AICI.

 

 

Pentru proiectele de cercetare din cadrul Programului de postdoctorat, în derulare (anul II), ordinul de finanțare, inclusiv lista proiectelor a căror finanțare a fost prelungită și volumul alocațiilor bugetare aprobat pentru anul 2023.

Pentru proiectele de cercetare din cadrul Programului de postdoctorat (anul I), ordinul de finanțare, inclusiv lista proiectelor selectate pentru finanțare și volumul alocațiilor bugetare aprobat pentru anul 2023.

În scopul valorificării surselor de finanțare din bugetul de stat pentru executarea proiectelor, organizațiile din domeniile cercetării și inovării sunt invitate să perfecteze contractul de finanțare.

Beneficiar cu autonomie financiară AICI.

Beneficiar fără autonomie financiară AICI.

00208.1908, IBAN - MD57TRPBAA222930A15812AF

 

Proiectele de cercetare și inovare din cadrul Programelor bi-multilaterale

Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare anunță inițierea procesului de contractare pentru finanțarea și realizarea proiectelor bilaterale și multilaterale în anul 2023.

Pentru proiectele declarate câștigătoare în cadrul Concursului proiectelor bilaterale moldo-bieloruse pentru anii 2022-2023, ordinul de finanțare, poate fi accesat AICI.

Pentru proiectele declarate câștigătoare în cadrul Concursului proiectelor bilaterale moldo-turce pentru anii 2022-2023, ordinul de finanțare, poate fi accesat AICI.

Pentru proiectele declarate câștigătoare în cadrul Concursului proiectelor multilaterale JPI AMR HARISSA pentru anii 2022-2024, ordinul de finanțare, poate fi accesat AICI.

 Pentru proiectele declarate câștigătoare în cadrul Concursului proiectelor bilaterale moldo-turce pentru anii 2023-2024, ordinul de finanțare, poate fi accesat AICI.

Pentru organizațiile fără autonomie financiară, se anexează modelul contractului AICI.

Pentru organizațiile cu autonomie financiară, se anexează modelul contractului AICI.

Prioritatea I 8007, IBAN - MD69TRPBAA222930I15812AC

Prioritatea II 5107, IBAN - MD93TRPBAA222930B15812AC

Prioritatea IV 0807, IBAN - MD24TRPBAA222930J15812AC

Prioritatea V 5007, IBAN – MD03TRPBAA222930D15812AC

 

 Proiectele de inovare și transfer tehnologic

Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare anunță inițierea procesului de contractare pentru finanțarea și realizarea proiectelor de inovare și transfer tehnologic în anul 2023.

Pentru proiectele declarate câștigătoare în cadrul Concursului proiectelor de inovare pentru anul 2023, ordinul de finanțare, poate fi accesat AICI.

Pentru proiectele declarate câștigătoare în cadrul Concursului proiectelor de transfer tehnologic pentru anul 2023, ordinul de finanțare, poate fi accesat AICI.

Pentru organizațiile fără autonomie financiară, se anexează modelul contractului AICI.

Pentru organizațiile cu autonomie financiară, se anexează modelul contractului AICI.

Prioritatea II 5107, IBAN - MD66TRPBAA222930B15812AD

Prioritatea V 5007, IBAN - MD73TRPBAA222930D15812AD

 

 

Planificarea cheltuielor și activităților în contract se face în baza următoarelor instrucțiuni:

 

1) Metodologia privind întocmirea devizelor de cheltuieli aferente executării proiectelor de cercetare și inovare și de raportare a acestora;

 

2) Instrucțiunea cu privire la procesul de finanțare și monitorizării contractelor de finanțare privind realizarea proiectelor din domeniile cercetării și inovării

 

 

PREZENTAREA CONTRACTELOR

Contractele de finanțare pentru anul 2023 se vor prezenta până la 30.01.2023. 

Contractele de finanțare vor fi prezentate în 3 exemplare pe suport de hârtie, semnate și stampilate, la sediul Agenției: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 180, et 11.

Pentru Programul de Stat (2020-2023)

Prioritatea I, biroul nr. 1101, tel: 022 232 306

Prioritatea II, biroul nr. 1102, tel: 022 273 545

Prioritatea III, biroul nr. 1102, tel: 022 273 545

Prioritatea IV, biroul nr. 1103, tel: 022 272 758

Prioritatea V, biroul nr. 1118, tel: 022 294 861

 

Pentru Programul de postdoctorat

Anul I, biroul nr. 1101, tel: 022 232 306

Anul II, biroul nr. 1102, tel: 022 273 545

 

Pentru Programe bi-multilaterale și inovare și transfer tehnologic

Biroul nr. 1100,tel. 022 270 445, mob. 067733091.