Actualizat la: 01.12.2022

Istorii de succes

 

STANDARDELE APROPIE LUMEA

La 2 martie 2020, Acțiunea COST „Armonizarea strategiilor de standardizare pentru creșterea eficienței și a competitivității cercetărilor în științe ale vieții (CHARME)” s-a întrunit la conferința de finalizare a lucrărilor, organizată la Bruxelles.

 

Conlucrarea încununată cu succes pe o durată a patru ani s-a finalizat cu întrunirea la Bruxelles a membrilor Acțiunii COST CHARME. Aici au fost rezumate realizările obținute, totodată discutând perspectivele pentru viitor.

  

Urmând motto-ul „Standardele apropie lumea” Acțiunea COST a oferit rezultate multiple ce au introdus câteva concepții de bază și definiții ce sprijină o înțelegere mai bună a provocărilor și rigorilor în ce ține de introducerea unor standarde importante în domeniile științelor vieții și transfer tehnologic, ce oferă garanții pentru accesibilitatea datelor, posibilități de preluare și comparație de-a lungul întregului lanț valoric.

  

Scopul principal al Acțiunii constă în crearea limbajelor comune și ontologiilor la reutilizarea datelor și automatizarea proceselor, apărute odată cu digitalizarea și interoperabilitatea datelor și instrumentelor în laboratoare de cercetare, în special atunci, când cercetătorii lucrează cu date derivate din diferite domenii științifice. Obținerea unor instrumente pentru sprijinul în implementare și standardizare pentru documentarea datelor și a proceselor permite transferul de date dintr-un sistem în altul, prin acesta oferind reutilizarea datelor din bazele de date și arhive.

  

Rețeaua CHARME a unit efortul cercetătorilor din 31 de țări, oferind o platformă unică pentru mediul academic, IMM-uri și organizații multinaționale. Au fost stabilite colaborări cu așa organizații internaționale, ca  ISO TC 276, CEN CENELEC, inițiative și organizații științifice ELIXIR, ORPHANET, COMBINE, FAIRDOM, GA4GH, precum și în afara Europei cu Societatea Analiza Masivă și QC (MAQC) din SUA.

  

Pe durata Acțiunii CHARME au fost organizate mai multe conferințe internaționale și ateliere de lucru, prezentate soluțiile posibile în dezvoltarea și implementarea unui program de Instruire și Educație Europeană în curricula existentă.

  

Rezultatele acestei rețele ale Acțiunii COST vor servi ca argumentare pentru necesitatea standardizărilor, inclusiv a catalogului de rigori și recomandări pentru a fi diseminate în adresa factorilor de decizie la toate nivelurile în scopul facilitării implementării standardelor în procesul zilnic de lucru de cercetare în mediul academic și în industrie.

 

Mai multe detalii pot fi accesate Aici 

 

Lansarea Proiectului HydroEcoNex

   La 12 noiembrie 2018, a avut loc lansarea Proiectului „Crearea unui sistem de monitorizare transfrontalieră inovatoare a transformărilor ecosistemelor râurilor din bazinul Mării Negre sub impactul dezvoltării hidroenergetice și al schimbării climei” - HydroEcoNex (cod eMS BSB165).

 

   Proiectul are o importanță majoră pentru țările implicate în această cooperare transfrontalieră - de  a monitoriza ecosistemele râurilor din bazinul Mării Negre - Republica Moldova, Ucraina și România.

 

  Proiectul are un buget total de aproximativ 900 de mii de euro și este finanțat de Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate, în cadrul Programului Operaţional Comun „Bazinul Mării Negre 2014-2020”. Acesta se axează pe probleme importante de gestionare a ecosistemelor acvatice ale râurilor transfrontaliere Nistru și Prut, în contextul impactului construcțiilor hidroenergetice și cel al schimbărilor climatice și urmează a fi implementat de Institutul de Zoologie (Moldova), în parteneriat cu Asociația Internațională a Păstrătorilor Râului „Eco-Tiras”, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați (România), Centrul Ştiinţific Ucrainean de Ecologie a Mărilor (Ucraina) și Centrul Hidrometeorologic a Mării Negre şi Azov (Ucraina).

 

Lansarea proiectului ştiinţific în nanotehnologii și biomedicină ,,NanoMedTwin” în cadrul Programului ,,Orizont-2020”

  Un nou succes pentru cercetătorii din Republica Moldova în cadrul  Programului  cadru pentru Cercetare și Inovare al Uniunii Europene ,,Orizont-2020” a fost prezentat la 23 noiembrie 2018, prin lansarea oficială a proiectului european „Promovarea specializării inteligente la Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM) prin dezvoltarea domeniului nanomaterialelor noi pentru aplicații biomedicale în baza excelenței și asocierii - NanoMedTwin”.  

 

  Proiectul are o durată de 3 ani și urmează a fi implementat de UTM, în calitate de coordonator, în consorțiu cu Universitatea de Medicină din Hannover (Germania), Institutul Regal de Tehnologii din Stockholm (Suedia), Universitatea din Bristol (Marea Britanie), Centrul Comun de Cercetare al Comisiei Europene (Belgia), compania EFPC Ltd (Israel), precum și în colaborare cu alte instituții din Republica Moldova cu tangențe la domeniile nanotehnologiilor și biomedicinei, inclusiv cu Universitatea de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”.

 

  Scopul proiectului este de a fortifica domeniul nanotehnologiilor și cel al biomedicinei, prin diverse activități de mobilitate și schimb de experiență, organizarea unor forumuri comune, școli de vară și cursuri de instruire pentru doctoranzi și masteranzi, precum și pregătirea unor propuneri de proiecte noi pentru promovarea lor în cadrul programelor comunitare.

 

  Totodată, proiectul presupune elaborarea unui program strategic de cercetare axat pe nanomateriale pentru aplicații biomedicale, inclusiv aspectele legate de transferul de tehnologie; dezvoltarea abilităților de gestionare a activităților de inovare de la faza de descoperire de laborator până la transferul de tehnologie către instituțiile medicale,  care se va realiza prin transferul de practici și politici de la instituțiile partenere la Centrul Național de Studiere și Testare a Materialelor.

 

  În cadrul evenimentului,  în premieră,  acad.  Ion Tighineanu, prim-vicepreședinte al AȘM și director al Centrului Național de Studiu și Testare a Materialelor din cadrul UTM, a prezentat rezultatele ultimelor cercetări realizate  de o echipă internațională de cercetători din Republica Moldova, Germania, Marea Britanie, Italia și Australia, ce a generat crearea primului material inorganic care manifestă simultan proprietăți hidrofile și hidrofobe.

 

  La evenimentul de lansare au participat reprezentanți ai Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare, ai misiunilor diplomatice acreditate la Chișinău, precum și reprezentanți ai partenerilor din consorțiu și mass media. 

 

Lansarea Proiectului MONITOX  la Institutul de Zoologie

  La 29 noiembrie 2018, în incinta Institutului de Zoologie a avut loc lansarea proiectului „Rețea de cooperare interdisciplinară în bazinul Mării Negre pentru monitorizarea comună durabilă a migrației compușilor toxici în mediu, evaluarea îmbunătățită a stării ecologice și a impactului substanțelor dăunătoare asupra sănătății umane, și prevenirea expunerii populației” - MONITOX (cod eMS BSB 27).

 

  Obiectivul principal al proiectului este îmbunătățirea nivelului de trai al oamenilor din regiunile Bazinului Mării Negre prin creșterea sustenabilă și protecția în comun a mediului și promovarea unei politici de mediu coordonate, precum și reducerea prin acțiuni comune a deșeurilor maritime în Bazinul Mării Negre.

Proiectul îşi propune fortificarea cooperării transfrontaliere regionale pentru îmbunătăţirea monitoringului în comun a poluării mediului cu substanţe toxice, a schimbului de metode de analiză, date şi informaţii noi privind impactul substanţelor chimice periculoase asupra stării ecologice a ecosistemelor acvatice şi a sănătăţii umane.

 

  Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate, în cadrul Programului Operaţional Comun “Bazinul Mării Negre 2014-2020”. Proiectul este implementat de Institutul de Zoologie în colaborare cu Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, România, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare „Delta Dunării”, Tulcea, România, Institutul de Geologie şi Seismologie, Republica Moldova și Institutul de Tehnologie din Macedonia de Est şi Tracia, Kavala, Grecia.