Actualizat la: 24.04.2020

Lansarea proiectului ştiinţific în nanotehnologii și biomedicină ,,NanoMedTwin” în cadrul Programului ,,Orizont-2020”

Published on: Mar, 11/27/2018 - 12:12

 

  Un nou succes pentru cercetătorii din Republica Moldova în cadrul  Programului  cadru pentru Cercetare și Inovare al Uniunii Europene ,,Orizont-2020” a fost prezentat la 23 noiembrie 2018, prin lansarea oficială a proiectului european „Promovarea specializării inteligente la Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM) prin dezvoltarea domeniului nanomaterialelor noi pentru aplicații biomedicale în baza excelenței și asocierii - NanoMedTwin”.  

  Proiectul are o durată de 3 ani și urmează a fi implementat de UTM, în calitate de coordonator, în consorțiu cu Universitatea de Medicină din Hannover (Germania), Institutul Regal de Tehnologii din Stockholm (Suedia), Universitatea din Bristol (Marea Britanie), Centrul Comun de Cercetare al Comisiei Europene (Belgia), compania EFPC Ltd (Israel), precum și în colaborare cu alte instituții din Republica Moldova cu tangențe la domeniile nanotehnologiilor și biomedicinei, inclusiv cu Universitatea de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”.

 Scopul proiectului este de a fortifica domeniul nanotehnologiilor și cel al biomedicinei, prin diverse activități de mobilitate și schimb de experiență, organizarea unor forumuri comune, școli de vară și cursuri de instruire pentru doctoranzi și masteranzi, precum și pregătirea unor propuneri de proiecte noi pentru promovarea lor în cadrul programelor comunitare. 

 Totodată, proiectul presupune elaborarea unui program strategic de cercetare axat pe nanomateriale pentru aplicații biomedicale, inclusiv aspectele legate de transferul de tehnologie; dezvoltarea abilităților de gestionare a activităților de inovare de la faza de descoperire de laborator până la transferul de tehnologie către instituțiile medicale,  care se va realiza prin transferul de practici și politici de la instituțiile partenere la Centrul Național de Studiere și Testare a Materialelor.

  În cadrul evenimentului,  în premieră,  acad.  Ion Tighineanu, prim-vicepreședinte al AȘM și director al Centrului Național de Studiu și Testare a Materialelor din cadrul UTM, a prezentat rezultatele ultimelor cercetări realizate  de o echipă internațională de cercetători din Republica Moldova, Germania, Marea Britanie, Italia și Australia, ce a generat crearea primului material inorganic care manifestă simultan proprietăți hidrofile și hidrofobe.

  La evenimentul de lansare au participat reprezentanți ai Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare, ai misiunilor diplomatice acreditate la Chișinău, precum și reprezentanți ai partenerilor din consorțiu și mass media.