Actualizat la: 01.12.2022

Legislație

    Actualizat: 04.03.2020

      Cadrul normativ în domeniul serviciului public:        

 1. Legea nr. 25 - XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcționarului public

 2. Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale

 3. Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public

 

       Cadrul normativ de specialitate:

 1. Codul cu privire la știință și inovare al Republicii Moldova, Legea nr. 259-XV  din  15.07.2004

 2. Legea nr.190 din 21.09.2017 pentru modificarea și completarea unor acte legislative 

 3. Legea nr. 226 din 01.11.2018 cu privire la parcurile științifico-tehnologice și incubatoarele de inovare

 4. Hotărîrea Guvernului nr.381/2019  cu privire la aprobarea Programului național în domeniile cercetării și inovării pentru anii 2020-2023 și a Planului de acțiuni privind implementarea acestuia 

 5. Hotărîrea Guvernului nr.382/2019 cu privire la aprobarea Metodologiei de finanțare a proiectelor din domeniile cercetării și inovării

 6. Acord de colaborare dintre UEFISCDI și ANCD
 7. Hotărârea Guvernului nr.196 din 28.02.2018 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare

 8. Hotărârea Guvernului nr. 12 din 17.01.2008 cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale acordate rezidenților parcurilor științifico-tehnologice și rezidenților incubatoarelor de inovare

 9. Hotărârea Guvernului nr. 222 din 28.04.1993 Cu privire la retribuirea muncii specialiștilor încadrați în procesul de atestare a cadrelor științifice , didactice membrilor Comisiei Medicamentului și altor comisii de experți

 10. Hotărârea Guvernului nr. 1128 din 20.12.2017 cu privire la aprobarea Planului de admitere la postdoctorat pentrul anul academic 2017-2018

 11. Hotărârea Guvernului nr. 499 din 29.05.2018 cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a programelor de postdoctorat

 12. Hotărârea Guvernului nr. 896 din 12.09.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind alegerea cercetătorilor științifici în calitate de membri ai secţiilor de ştiinţe ale Academiei de Ştiinţe a Moldovei

 13. Hotărîrea Guvernului nr. 1081  din  08.11.2018 cu privire la aprobarea Foii naţionale de parcurs pentru integrarea Republicii Moldova în Spaţiul european de cercetare pe anii 2019-2021 şi a Planului de acţiuni privind implementarea acesteia 

 14. Instrucțiunea cu privire la audierea publică a rezultatelor din cadrul proiectelor de cercetare și inovare

 15. Hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 790/2012 cu privire la instituirea Oficiului Republicii Moldova pentru Știință și Tehnologie pe lîngă Uniunea Europeană
 16. Hotărîrea Guvernului nr. 790 din 22.10.2012 cu privire la instituirea Oficiului Republicii Moldova pentru Ştiinţă şi Tehnologie pe lîngă Uniunea Europeană
 17. Regulament privind organizarea și funcționarea Oficiului Republicii Moldova pentru Știință și Tehnologie pe lîngă Uniunea Europeană (MOST)
 18. Ordin nr. 14 din 26.02.2019 pentru numirea reprezentantului Republicii Moldova pentru Știință și Tehnologie pe lîngă Uniunea Europeană
 19. Hotărîrea Guvernului nr.350 din 18.04.2018 cu privire la aprobarea priorităților de politici sectoriale pe termen mediu (2019-2021)

 20. Protocol on Co-operation in Science and Technology between The Scientific and Technological Research Council of Turkey and The National Agency for Research and Development of the Republic of Moldova
 21. Dispoziția nr. 21 din 28.08.2019 cu privire la modificarea Dispoziției nr. 01 din 02.05.2018 cu privire la aprobarea Componenței nominale al Consiliului ANCD
 22. Hotărîrea Guvernului nr.460 din 02.10.2019 pentru aprobarea Planului de admitere la programele de postdoctorat pe specialități științifice pentru anul 2020

 23. Acordul de cooperare științifică și tehnică între Comitetul de Stat pentru Știință și Tehnologie a Republicii Belarus și Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare. 
 24. Hotărârea Guvernului nr. 572 din 31.07.2020 cu privire la aprobarea Planului de admitere la programele de postdoctorat cu finanțare bugetară pentru anul 2021.
 25. Hotărârea Guvernului nr. 583 din 31.07.2020 pentru punerea în aplicare a Legii nr.226/2018 cu privire la parcurile științifico-tehnologice și incubatoarele de inovare.
 26. Decizia Plenului Consiliului Concurentei nr.ASO-15 din 13.05.2021.
 27. Hotărârea Guvernului nr. 258 din 13.10.2021 cu privire la aprobarea Planului de admitere la programele de postdoctorat cu finanțare bugetară pentru anul 2022.
 28. Hotărârea Guvernului nr. 267 din 20.10.2021 pentru modificarea anexelor nr.1 şi nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.382/2019 cu privire la aprobarea Metodologiei de finanţare a proiectelor din domeniile cercetării şi inovării
 29. Hotărârea Guvernului nr. 580 din 03.08.2022 cu privire la aprobarea Planului de admitere la programele de postdoctorat cu finanțare bugetară pentru anul 2023.