Actualizat la: 22.10.2021

Modificarea devizului de cheltuieli pentru anul 2020 din contractele de finanțare a proiectelor

Mie, 09/23/2020 - 14:24 -- ancd_admin

Organizațiile din domeniile cercetării si inovării (beneficiari) se înștiințează că modificările la devizul de cheltuieli reflectat în contractul de finanțare a proiectului de cercetare și inovare vor fi examinate în condițiile prezentării unui demers justificat care adeveresc conexiunea cheltuielilor solicitate cu activitățile prescrise în proiectul de cercetare-inovare aprobat spre finanțare (conform  pct. 4.1 lit.l din Anexa nr. 2 din HG 382/2019). Setul de documente prezentat în scopul modificării devizului de cheltuieli va include obligatoriu, separat pentru fiecare contract în parte, următoarele documente:

 

1) Demers

2) Model pentru aprobarea modificărilor în 3 exemplare, poate fi găsit:

     - a) AICI - cu parteneriat;

     - b) AICI - fără parteneriat.

3) Extras din Procesul Verbal al Consiliului Științific/Senat

4) Nota explicativă ( justificare a modificărilor relevante activităților din proiect cu descifrarea cheltuielilor )