Actualizat la: 13.06.2024

Monitorizări

Organizațiile din domeniile cercetării si inovării (beneficiari) se înștiințează că modificările la devizul de cheltuieli reflectat în contractul de finanțare a proiectului de cercetare și inovare vor fi examinate în condițiile prezentării unui demers justificat care adeveresc conexiunea cheltuielilor solicitate cu activitățile...

Organizațiile din domeniile cercetării si inovării (beneficiari) se înștiințează că modificările la devizul de cheltuieli reflectat în contractul de finanțare a proiectului de cercetare și inovare vor fi examinate în condițiile prezentării unui demers justificat care adeveresc conexiunea cheltuielilor solicitate cu activitățile...

Organizațiile din domeniile cercetării si inovării (beneficiari) se înștiințează că modificările la devizul de cheltuieli reflectat în contractul de finanțare a proiectului de cercetare și inovare vor fi examinate în condițiile prezentării unui demers justificat care adeveresc conexiunea cheltuielilor solicitate cu activitățile...

Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare informează că în scopul asigurării transparenței privind proiectele finanțate din bugetul de stat, sunt plasate rezumatele proiectelor din domeniile cercetării din cadrul Programului de Stat (2020-2023) la rubrica “Proiecte finanțate...

În vederea obținerii/valorificării surselor de finanțare din bugetul de stat pentru proiectele din cadrul concursului pentru editarea monografiilor și organizarea manifestărilor internaționale aprobate pentru anul 2019 este strict necesară perfectarea contractelor.

 

În acest sens...

Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare informează că în vederea obținerii/valorificării surselor de finanțare din bugetul de stat pentru executarea proiectelor de cercetare din cadrul programelor de postdoctorat aprobate pentru anul 2019 este strict necesară perfectarea contractelor de către toate instituțiile cu...

Pagini