Actualizat la: 24.04.2020

Noi proprietăți ale medicamentelor autohtone

Tip Activitate de Cercetare: 
Nationala
Directia strategica: 
Sănătate și biomedicină 16.04
Tip Apel de Proiect: 
Tineri Cercetători
Denumire institutie: 
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu”
Director de proiect: 
dr. Corețchi Ianoș
Buget: 
150.0
Cofinantare: 
30.0
Cod/data expertiza: 
24/29.10.18F
Punctaj: 
80.00
Referinta apel: 
Concursul proiectelor pentru Tinerii cercetători finanțate de la bugetul de stat pentru anul 2019