Actualizat la: 03.01.2023

Oficiul MOST

 

  Oficiul Republicii Moldova pentru Ştiinţă şi Tehnologie pe lîngă Uniunea Europeană 

 

Practica statelor membre UE, dar şi a celor asociate la PC7 (Elveţia, Israel, Turcia)  au demonstrat necesitatea creării unui oficiu de legătură în domeniul ştiinţei şi tehnologiei, cu sediul la Bruxelles, în vederea promovării participării adecvate în programele europene de cercetare-inovare, dar şi sporirii dialogului pe această dimensiune cu Directoratele Comisiei Europene. La moment în Bruxelles activează în jur de 20 de astfel de oficii, reunite în reţeaua informală IGLO RTD. La 15 aprilie 2013 Oficiul MOST a fost acceptat în calitate de membru al reţelei oficiilor de legatură în domeniul S&T cu sediul în Bruxelles - IGLO RTD.

 

Astfel, Guvernul Republicii Moldova prin Hotărîrea Guvernului nr.790 din 22 octombrie 2012 a aprobat crearea Oficiului Republicii Moldova pentru Ştiinţă şi Tehnologie pe lîngă Uniunea Europeană (Oficiul MOST), care oferă asistenţă informaţională şi organizatorică, consultanţă şi activităţi de promovare atît instituţiilor din sfera de cercetare-inovare (publice şi private), cît şi  celor din domeniile conexe.

 

Conform Hotărârii Guvernului nr. 196 din 28.02.2018 și Hotărîrii Guvernului nr. 1176 din 28.11.2018 cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr.790 din 22 octombrie 2012, activitatea MOST este preluată de Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare.

  

Oficiul MOST are sarcina de a facilita și dezvolta cooperarea cu instituțiile europene în domeniile cercetări și inovării, de a promova potențialul științific, imaginea și vizibilitatea domeniilor cercetării și inovării din Republica Moldova, de a adapta și disemina bunele practici europene în mediul cercetare, dezvoltare și inovare al țării. 

  

Scopul Oficiului MOST este de a mări numărul de participanți din țară la programele și inițiativele Uniunii Europene în domeniile cercetării și inovării în vederea atingerii unui nivel de participare a entităților din Republica Moldova la programele-cadru de cercetare similar cu media europeană, de a spori gradul de recuperare a contribuției Republicii Moldova la bugetul programelor-cadru de cercetare. MOST activează în baza Regulamentului aprobat de Agenție.

 

Adresa juridică a Oficiului MOST este: 

Rue Joseph II 168 1000 Bruxelles, Belgium

NA BE0888.438.341, Dna Larisa Ungurean

Tel: +32483378722

Email: most@ancd.gov.md