Actualizat la: 24.04.2020

Oportunități de participare în proiectele domeniului Bateriile Noilor Generații din cadrul Programului Orizont 2020

Published on: Lun, 10/07/2019 - 14:47

Eveniment  dedicat schimbului de informații în scopul formării consorțiilor pentru Apelurile din ariile cercetare (IA) și cercetare - inovare (RIA), întru elaborarea soluțiilor pentru promovarea Bateriilor Noilor Generații, va întruni părți interesate la Londra, în data de 7 noiembrie 2019.

 

În contextul Acordului de la Paris (COP21), precum și stipulate în obiectivele UE 2020 și UE 2050, dezideratele ce țin de crearea unei societăți fără CO2, prin tranziția de amploare a sectoarelor industrie, energie, transport etc., modernizarea tehnologică profundă joacă un rol crucial. Pe segmentul dat, procesul de cercetare și inovare are ca scop introducerea în aplicare a bateriilor electrice de tip calitativ nou, principiile de funcționare a cărora sunt bazate pe noi efecte fizice, materiale și tehnologii inovative. Preocupările menționate, transpuse în activități, vor contribui considerabil la reducerea emisiilor bioxidului de carbon și a gazelor cu efect de seră. Dezvoltarea rapidă a pachetului de măsuri privind valorificarea surselor de energie regenerabilă este posibilă doar în tandem cu substituirea transportului prin unitățile bazate pe tracțiune electrică, sau de tip hibrid. Aceste două dimensiuni revoluționare în sens tehnologic necesită un parcurs de evoluție simultan și sinergic, completându-se reciproc.

 

Agenda sesiunilor va focusa în centrul discuțiilor următoarele tematici:

cu termenul limită de aplicare a propunerilor de proiecte, 21 aprilie 2020.

 

Formatul evenimentului include desfășurarea mai multor activități:

  • Schimbul de informații referitor la tematicile H 2020 preconizate;
  • Familiarizarea cu situația la zi a domeniului în spațiile Regatului Unit și a Inițiativelor Europene pentru Baterii;
  • Oportunitatea de a discuta și a perfecționa o idee de proiect în cercuri de potențiali parteneri;
  • Aderarea la consorțiile în formare la tematicile 2020 preconizate pentru lansare.

 

În calitate de organizatori ai evenimentului participă entitățile Innovate UKBEIS, Knowledge Transfer Network, și Enterprise Europe Network.

 

Mai multe detalii sunt accesibile la linkurile:

 

sau la adrese electronice:


natalie.withenshaw@ktn-uk.org

viola.hay@ktn-uk.org(solicitări de ordin tehnic) 

poonam.phull@ktn-uk.org (solicitări de ordin logistic)

 

Termenul limită de ajustare a formalităților este 1 noiembrie 2019.