Actualizat la: 10.12.2023

Organizații de cercetare

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării

1.        

Universitatea de Stat din Moldova

http://usm.md/

2.        

Universitatea Pedagogică de Stat din Moldova ”Ion Creangă”

https://www.upsc.md/ro/

3.        

Universitatea Pedagogică de Stat ”Alecu Russo” din Bălți

http://usarb.md/

4.        

Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport

http://www.usefs.md/

5.        

Universitatea de Stat ”Dimitrie Cantemir”

http://edu.asm.md/md

6.        

Universitatea de Stat din Tiraspol

https://ust.md/

7.        

Universitatea Cooperatist Comercială din Moldova

http://www.uccm.md/ro/

8.        

Universitatea Tehnică a Moldovei

https://utm.md/

9.        

Academia de Studii Economice din Moldova

http://www.ase.md/ro/

10.    

Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

http://amtap.md/

11.    

Institutul de Științe ale Educației

http://www.ise.md/

12.    

Institutul de Chimie

http://chem.asm.md/

13.    

Institutul de Matematică și Informatică ”Vladimir Andrunachevici”

http://www.math.md/

14.    

Institutul de Fizică Aplicată

https://www.phys.asm.md/

15.    

Institutul de Geologie și Seismologie

http://igs.asm.md

 

16.    

Institutul de Zoologie

http://www.zoology.asm.md/

 

17.    

Institutul de Ecologie și Geografie

http://www.ieg.asm.md/

 

18.    

Institutul de Inginerie Electronică și Nanotehnologii ”Dumitru Ghițu”

http://nano.asm.md

 

19.    

Institutul de Energetică

http://www.ie.asm.md

 

20.    

Institutul de Fiziologie și Sanocreatologie

http://www.ifs.asm.md/

 

21.    

Institutul de Microbiologie și Biotehnologie

http://www.imb.asm.md/

 

22.    

Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor

http://igfpp.asm.md/

 

23.    

Institutul de Patrimoniului Cultural

http://patrimoniu.asm.md/

 

24.    

Institutul de Filologie Română ”Bogdan Petriceicu Hașdeu”

http://www.if.asm.md/

 

25.    

Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Socoilogice

http://icjp.asm.md/

 

26.    

Institutul de Istorie

http://www.history.asm.md/

 

27.    

Institutul Național de Cercetări Economice

https://www.ince.md/

 

28.    

Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale

https://idsi.md/

 

29.    

Grădina Botanică Națională (institut) ”Alexandru Ciubotaru”

http://www.gradinabotanica.asm.md/

 

30.    

Bibliteca Științifică (institut) ”Andrei Lupan”

http://bsclupan.asm.md/

 

31.    

Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală

http://www.muzeu.md/

 

32.    

Muzeul Național de Istorie a Moldovei

https://www.nationalmuseum.md/ro/

 

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale

1.        

Institutul Oncologic

http://onco.md/

2.        

Institutul Mamei și Copilului

https://www.mama-copilul.md/

3.        

Institutul Neurologie și Neurochirurgie

http://inn.md/

4.        

Institutul de Cardiologie

http://icardiologie.md/

5.        

Institutul de Ftiziopneumologie ” Chiril Draganiuc”

http://ftiziopneumologie.asm.md/

6.        

Institutul de Medicină Urgentă

http://www.urgenta.md/

7.        

Spitalul Clinic Republican

http://www.scr.md/

8.        

Agenția Națională de Sănătate Publică

http://ansp.md/

9.        

Universitatea de Stat de Medicină ”Nicolae Testemițanu”

http://usmf.md/en/

 

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

1.        

Universitatea Agrară de Stat din Moldova

http://www.uasm.md/

2.        

Centrul pentru Cercetare a Resurselor Genetice Acvatice ”ACVAGENRESURS”

 

3.        

Institutul de Tehnică Agricolă ”Mecagro”

http://mecagro.md/ro/credit-tehnic

4.        

Institutul de Cercetări pentru Culturile de Câmp (Selecția)

http://agriculture.cia.md/fito/index.html

 

5.        

Institutul de Fitotehnie ”Porumbeni”

http://porumbeni.md/

6.        

Institutul Științifico-Practic de Horticultură și Tehnologii Alimentare

http://agriculture.cia.md/ISPHA/index.html

 

7.        

Institutul de Pedologie, Agrochimie și Protecție a Solului ”Nicolae Dimo”

http://www.ipaps.md/home/

 

8.        

Institutul Științifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie și Medicină Veterinară

http://agriculture.cia.md/tevit/

 

Cancelaria De Stat

1.        

Academia de Administare publică

http://aap.gov.md/