Actualizat la: 11.09.2020

Orizonturi de cooperare între Agenţia Naţională pentru Cercetare şi Dezvoltare a Republicii Moldova şi Comitetul de Stat pentru Ştiinţă şi Tehnologie al Republicii Belarus

Published on: Vin, 06/08/2018 - 09:39

   La data de 7 iunie curent, la Chişinău, a avut loc a XIX-a Şedinţă a Comisiei interguvernamentale moldo-belaruse pentru cooperarea comercial-economică. Lucrările Comisiei moldo-belaruse au fost axate pe discuții privind colaborarea comercial-economică pe diverse domenii ca infrastructura drumurilor, liberalizarea transportului, inovații tehnico-științifice, industrial, agroindustrial, al sănătății și farmaceuticii, precum și investițional, extinderii colaborării bilaterale a mediului de afaceri și creșterii schimburilor comerciale.

    Urmare a ședinței a fost semnat Acordul de cooperare ştiinţifică şi tehnică, precum şi Protocolul cu privire la direcțiile prioritare ale cooperării și termenii de desfășurare a concursului comun al proiectelor de cercetare, între Agenţia Naţională pentru Cercetare şi Dezvoltare reprezentată de Dna Viorica Boaghi, Director General şi Comitetul de Stat pentru Ştiinţă şi Tehnologie, reprezentat de Dl Alexandr Şumilin, Preşedinte.

    Cooperarea în baza Acordului prevede: schimb de informații în domeniul științific și tehnic; proiecte și programe comune de cercetare tehnico-științifice; vizite reciproce ale cercetătorilor și savanților în ambele state; organizarea concursurilor pentru susţinerea proiectelor în domeniile cercetării şi inovării şi organizarea evenimentelor științifice comune.

    De menţionat că Republica Belarus este prima ţară cu care Agenţia Naţională de Cercetare şi Dezvoltare, ca structură nou creată, a stabilit relaţii bilaterale, iar semnarea Acordului va contribui la continuarea aprofundării parteneriatului moldo-belarus în domeniul tehnico-ştiinţific, având mari perspective de cooperare și un potențial semnificativ de dezvoltare pentru Republica Moldova.