Actualizat la: 01.12.2022

Parcuri și incubatoare

 

     În Republica Moldova activează un parc ştiinţifico-tehnologic şi 8 incubatoare de inovare, create la propunerile clusterelor ştiinţifico-tehnologice şi ştiinţifico-educaţionale, având diferite specializări, după cum urmează:

 

  • Parcul Științifico-Tehnologic ”Academica” cu Incubatorul de Inovare ”Inovatorul” create în 2007 (prima structură de inovare din țară cu specializare universală creată la propunerea  clusterului ştiinţifico-tehnologic "Academica").

Pagina web: http://pstacademica.md/

  • Incubatorul de Inovare ”Politehnica” creat în 2011 în cadrul Universitatii Tehnice a Moldovei.

Pagina web:www.incubator.utm.md

  • Incubatorul de Inovare ”Innocenter” creat în 2012 în cadrul Universitatii de Stat din Comrat la propunerea clusterului educaţional-inovaţional “InnOCluster” din regiunea de sud a ţării.

 Pagina web:http://www.inno-center.md/

https://m.point.md/ru/novosti/obschestvo/uslugi-agrokhimicheskoi-laboratorii-kgu-stali-dostupny-dlia-khoziaistv-gagauzii?fbclid=IwAR2d8Hc5_kmOpV1uy1SskIwCOR37aqlkVDr6n7mrQqyomnOs_yhggBDxpr8

  • Incubatorul de Inovare ”Inventica-USM” creat în 2012 în cadrul Universității de Stat a Moldovei.

Pagina web:www.inventica.usm.md  

  • Incubatorul de Inovare ”Antreprenorul Inovativ” creat în 2013 în cadrul Institutului de Cercetări pentru Culturile de Câmp "Selecţia" la propunerea Clusterul de incubatoare de antreprenoriat  inovaţional “Antreprenorul Inovativ”.
  • Incubatorul de Inovare Moldo-Lituanian ”Media Garaj” creat în 2014 la propunerea Clusterului Moldo-Lituanian.
  • Incubatorul de Inovare ”IT4BA”, creat în 2015 în cadrul Academiei de Studii Economice a Moldovei la propunerea Clusterului ”Informational Technologies for Business Applications (IT4BA)”.

Pagina web:www.it4ba.ase.md/

 

Conform Legii Nr. 259 din 15.07.2004 privind Codul cu privire la știință și inovare al Republicii Moldova, Infrastructura domeniilor cercetării și inovării repezinta totalitate a organizaţiilor care contribuie la desfăşurarea activităţii ştiinţifice şi de inovare: Academia de Ştiinţe, alte organizaţii din domeniile cercetării și inovării, instituţii financiare, fonduri şi agenţii de susţinere a activităţii în domeniu, business-incubatoare, parcuri de inovare (ştiinţifice, tehnico-ştiinţifice şi tehnologice), întreprinderi şi alte organizaţii specializate.

 

Conform Legii nr. 138 din 21.07.2007 cu privire la parcurile ştiinţifico-tehnologice şi incubatoarele de inovare,

             parcul ştiinţifico-tehnologic - este grupare de persoane juridice şi persoane fizice, constituită în baza unui contract de asociere, care include organizaţii din sfera ştiinţei şi inovării, alte subiecte reprezentînd domenii ale activităţii de inovare şi de transfer tehnologic, agenţi economici care valorifică rezultatele ştiinţifice şi inovaţiile prin activităţi economice;
             incubatorul de inovare - este grupare de persoane juridice şi persoane fizice constituită în baza unui contract de asociere, încheiat între administratorul incubatorului, pe de o parte, şi rezidenţii acestui incubator, pe de alta, care valorifică rezultatele ştiinţei şi inovaţiile din unul sau din mai multe domenii tehnologico-ştiinţifice prin activităţi de inovare şi transfer tehnologic şi efectuează cercetări menite să acorde suport ştiinţific activităţilor menţionate.

 

Conform Hotărîrii nr.614 din 20.08.2013 cu privire la aprobarea Concepţiei dezvoltării clusteriale a sectorului industrial al Republicii Moldova, definiția de cluster este următoare:

          cluster - asociere de întreprinderi interconectate, amplasate în apropiere geografică, de regulă, aparţinînd unui sector sau unor sectoare conexe, precum şi de instituţii de cercetare ştiinţifică, universităţi şi alte organizaţii, activitatea cărora este concentrată pe inovare, iar cooperarea lor permite de a spori avantajele competitive ale întreprinderilor.

 

De asemenea, in Republica Moldova activeaza urmatoarele clustere:

•      Clusterul educaţional-ştiinţific “UniverScience”, constituit în 2011.

Pagina web: http://edu.asm.md/en/content/univer-science-cluster

•      Clusterul transfrontalier din Romania, Moldova, Ucraina – „BIO DANUBIUS” constituit în vederea promovării agriculturii organice.

Pagina web: http://www.biodanubius.ro/

•      Clusterul Energiei din Biomasă din Republica Moldova, creat în anul 2017.

•      Clusterul industrial-științific al industriei automotive.

•      Clusterul agroturistic „Armonia Nordului” din Soroca.

•      Clusterul agroturistic „Drumul recifelor” din Edineț.

•      Clusterul agroturistic „VilaDor” din Sîngerei (Movilă Măgura).

•      Clusterul agroturistic „Lunca Prutului de Jos” din sudul Moldovei (Cahul).

 

Propunerile cu privire la potențialele colaborări și crearea de parteneriate cu rețeaua incubatoarelor de inovare, le puteți adresa la următoarea adresă de e-mail: info@ancd.gov.md.