Actualizat la: 01.12.2022

Participarea ANCD la evenimentul Black Sea CONNECT Marine Litter Action Forum, 14-15 noiembrie 2022

Published on: Mar, 11/22/2022 - 10:26

Marea Neagră este un laborator științific vital și de asemenea un vast potențial de a stimula economia albastră în Europa. În timp ce Marea Neagră este unicul bazin maritim bogat în biodiversitate, patrimoniu și resurse naturale, bazinul este în creștere sub presiunea în urma impactului cauzat de factorii activității umane, așa ca eutrofizarea și hipoxia, poluarea, pescuitul excesiv și introducerea speciilor străine, adițional la efectele schimbărilor climatice. Pentru a conștientiza toate acestea și influența semnificativă a multiplelor elemente stresante asupra ecosistemelor Mării Negre și a serviciilor sale, Agenda pentru Cercetare și Inovare a Mării Negre (SRIA 2019) a accentuat necesitatea imperativă de a identifica interacțiunea multiplilor factori sinergici de stres (multistresori) cu impact asupra rezilienței și a prioritizat un set de acțiuni pentru Marea Neagră sănătoasă, rezilientă și productivă către 2030.

Deșeurile aruncate în mare, fiind unele din cele mai stresante de care suferă Marea Neagră, este de asemenea o provocare generală Europeană unde părțile interesate în activitățile de cercetare și inovare din domeniu pot oferi contribuții autentice de semnificație globală. În acest scop, la Istanbul, Turcia, în zilele de 14-15 noiembrie a fost organizat (în format mixt) evenimentul Black Sea CONNECT Marine Litter Action Forum, sub umbrela proiectului Black Sea CONNECT finanțat de programul Comisiei Europene pentru cercetare și inovare Horizon 2020..

Obiectivul principal al forului de două zile a fost de a prezenta acțiunile deja aflate în desfășurare pentru inițiative existente și noi, proiecte, în scopul unei mai bune coordonări a efortului către pavarea căii pentru unele acțiuni de ultimă oră privind poluarea Mării Negre cu deșeuri marine.

Cu mesaje ce au impresionat prin puterea gradului de conștientizare, profunzime științifică, spectru larg de viziune și abordare decisă au venit înalte oficialități din partea instituțiilor de mediu ale ONU, Secretariatului Internațional Permanent pentru cooperare în Marea Neagră (BSEC PERMIS), reprezentanți ai Directoratelor de Cercetare și Inovare și cel pentru Afaceri Maritime și Pescuit ale Comisiei Europene, cercetători de imagine internațională și manageri de proiecte din țările bazinului Mării Negre.

Forumul a depus toată străduința pentru a crea un mediu de sprijin pentru companii, organizații de cercetare și ONG-uri să facă schimb de a prezenta și discuta cunoștințele și experiențele proprii privind combaterea deșeurilor marine în regiune, precum și formarea unei platforme de soluții de economie circulară cu participarea factorilor de decizie și expertiză științifică.

Aliniat la acest concept de implicare multi-sectorială a fost formată și componența delegației din partea Republicii Moldova. Dna Elena ZUBCOV, Dr.hab., Profesor, Membru-corespondent al AȘM, Dna Laurenția UNGUREANU, Dr.hab., Profesor, Director și Dna Lucia BILEȚCHI, Dr. Secretar științific din partea Institutului de Zoologie, Dna Elena CULIGHIN, Președinte al Centrului Național de Mediu și Cercetător științific la Institutul de Chimie și parte din echipa tinerilor ambasadori ai Mării Negre și Dl Sveatoslav POSTORONCĂ, Reprezentant al Oficiului MOST din cadrul ANCD, au fost persoanele care, prin participare cu discursuri în sesiunile tematice, au reprezentat mediul academic, partea de management în domeniul de cercetare și inovare, sectorul organizațiilor non-guvernamentale și autoritatea de finanțare a organizațiilor științifice naționale pentru realizarea proiectelor de C&I.

Au fost prezentate multe idei, rezultate științifice, soluții inovaționale și de management, toate noi, ce țin de cultura acvatică și menținerea biodiversității în apele marine și fluviale. Totodată, delegațiile au marcat importanța crucială pentru cadrul acestor activități, a coeziunii acțiunilor și sinergiei la nivel de regiune, țară, instituție și echipe de profesioniști dedicați.