Actualizat la: 03.01.2023

Prezentarea Raportului financiar privind executarea proiectelor – 30.01.2023

Published on: Mie, 12/21/2022 - 09:19

Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare solicită prezentarea rapoartelor financiare conform contractului de finanțare (pct.4.1. lit. m).

Raportul financiar va fi completat cu setul de documente justificative conform devizului de cheltuieli aprobat, completat cu informațiile atașate (conform cuprinsului din raportul model). Raportul va fi întocmit de organizația beneficiară. În cazul parteneriatului, raportul va fi contrasemnat de coordonatorul de proiect a organizației partener. Nu vor fi aprobate rapoartele incomplete, fără anexarea setului de documente justificative.

               

Rapoartele financiare vor fi completate în baza următoarele documente instructive:

 

1)  Instrucțiunea cu privire la procesul de finanțare și monitorizare a executării contractelor de finanțare privind realizarea proiectelor din domeniile cercetării și inovării.

2) Metodologia privind întocmirea devizelor de cheltuieli aferente executării proiectelor de cercetare și inovare și de raportare a acestora;

 

Documente model pentru raportarea financiară a proiectelor din cadrul: Program de stat (2020-2023), bi/ multilaterale, inovare și transfer tehnologic, știință deschisă:

Raportul financiar model: AICI

Borderoul centralizator model AICI

Tabelul de calcul al salariului model: AICI

 

Documente model pentru proiectele de Postdoctorat:

Raportul științific pentru programele postdoctorat: AICI

Raportul financiar pentru programele postdoctorat: AICI

 

Nerespectarea cerințelor expuse, admite suspendarea finanțării pentru anul 2023.

Termenul limită de prezentare a rapoartelor: 30 IANUARIE 2023.

 

Acord adițional: (va fi prezentat în 3 exemplare de către organizațiile fără autonomie financiară, care în urma reorganizării au fost absorbite prin fuziune de către Instituția Publică Universitatea de Stat din Moldova și Instituția Publică Universitatea Tehnică a Moldovei)

Model acord adițional: AICI

Termenul limită de prezentare a acordului adițional: 30 IANUARIE 2023.

 

Rapoartele financiare vor fi prezentate în 2 exemplare pe suport de hârtie, euro copertare (pe spirală din plastic), cu numerotarea paginilor, semnate și confirmate prin parafă la adresa: bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.180, et. 11, pentru:

 

Program de Stat (2020-2023)

Prioritatea I, biroul nr. 1101, tel: 022 232 306

Prioritatea II, biroul nr. 1102, tel: 022 273 545

Prioritatea III, biroul nr. 1102, tel: 022 273 545

Prioritatea IV, biroul nr. 1103, tel: 022 272 758

Prioritatea V, biroul nr. 1118, tel: 022 294 861

 

Postdoctorat (anul I și anul II)

biroul nr. 1101, tel: 022 232 306

biroul nr. 1102, tel: 022 273 545

 

Proiecte bi/multilaterale, proiecte de inovare și transfer tehnologic, proiecte de știință deschisă, biroul nr.1100,022 270-445, 067733091.