Actualizat la: 22.10.2021

Procedura de aprobare a candidatului la poziția de director de proiect

Vin, 09/07/2018 - 11:29 -- ancd_admin
Feature Image: 

În legătură cu încetarea sau modificarea raporturilor de muncă a directorului proiectului de cercetare (prin eliberare, deces etc.), Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare solicită instituțiilor de cercetare înaintarea demersului și anexele de rigoare pentru și aprobare a candidatului la poziția de director de proiect, după cum urmează:

 

1. Demers din partea instituției de cercetare – model;

2. Extras din procesul verbal a ședinței Consiliului științific al instituției;

3. Copia cererii de eliberare a directorului din proiectul de cercetare cu avizul conducătorului instituției (care va include: tipul, titlul, nr. proiectului, motivul eliberării);

4. Copia cererii de angajare a candidatului la poziția de director de proiect, cu avizul conducătorului instituției (care va include: tipul, titlul, nr. proiectului);

5. CV-ul candidatului la poziția de director de proiect.

 

Recomandăm atenției Dvs. modelele plasate pentru formularea setului de documente.

 

Documentele sus menționate se prezintă Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare în bir. 1101, 1103. Pentru informații suplimentare nr. tel. 022-272758 sau 022-232306.