Actualizat la: 13.06.2024

Proiecte Interreg 2017

 

 

1. Proiectul „High-performance Computing for Effective Innovation in the Danube Region” Inno-HPC (01.2017-06.2019)  

 

    Proiectul își propune să efectueze o analiză a situației actuale în domeniul calcului de mare performanță (din engleză high-performance computing – HPC) și să creeze un laborator de calcul de mare performanță.

 

   Link-ul proiectului: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/innohpc

 

2. Proiectul ‘'Strengthening Social Entrepreneurial Landscape through involving socially responsible corporate Practices in EntrepreNeurial CompetenceS and Skills enhancement in the DANUBE region”, SENSES  (01.2017-06.2019)

 

   Proiectul are ca obiectiv crearea unei rețele transnaționale între întreprinderile sociale, întreprinderile tradiționale social responsabile, investitorii (sociali), factorii de decizie, academia, ONG-urile, care vor promova un model inovațional de întreprindere socială, dar și conceptul de inovații sociale pentru o dezvoltare economică sustenabilă din regiunea Dunării.

 

  Link-ul proiectului: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/senses

   

3. Proiectul “Mobilising Institutional Learning for Better Exploitation of Research and Innovation for the Circular Economy”, MOVECO (01.2017-06.2019)  

 

   Proiectul își propune să imbunătățească cadrul legal și instrumentele de politici în domeniul eco-inovațiilor și tranziției către o economie circulară, să încurajeze creșterea inteligentă și sustenabilă și să reducă decalajele dintre regiunile teritoriului.

 

  Link-ul proiectului: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/moveco