Actualizat la: 13.06.2024

Proiecte Interreg 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consolidarea inovațiilor în regiunea Dunării prin cunoștințele de inginerie și managementul drepturilor de proprietate intelectuală (KnowING IPR)

 

Proiectul KnowING IPR își propune să îmbunătățească condițiile-cadru pentru inovare în regiunea Dunării, oferind un instrument de acces deschis pentru analiza avansată a drepturilor de proprietate intelectuală (DPI). Acesta va asigura accesul mai larg la inovațiile și rezultatele cercetării existente și va cuprinde servicii și instruire pentru gestionarea DPI și pentru sprijinirea comercializării rezultatelor cercetării și a transferului de tehnologie.

 

Proiectul KnowING IPReste format dintr-un consorțium regional cuprinzând parteneri din următoarele tări: Slovenia, Slovacia, Croatia, Republica Cehă, Bulgaria, Romania, Germania, Austria, Ungaria, Serbia, Bosnia și Herzegovina, Republica Moldova, Ucraina).

 

Partenerii proiectului își propun să obțină următoarele rezultate:

 

1. Harta provocărilor DPI pentru regiunea Dunării;

2. Planul de acțiune privind DPI în regiunea Dunării;

3. KnowING Hub;

4. Construirea capacităților prin invățare interactivă;

5. Recomandări privind politica DPI;

6. Alte rezultate care vor fi anunțate pe pagina proiectului.

 

Oportunitățile lansate în cadrul proiectului, precum și informații despre activitățile implementate pe parcursul implementării proiectului sunt anunțate pe site-ul official al proiectului:http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/knowing-ipr?fbclid=IwAR0O_JrqBb2OCH4oozDuZjV7nkyHE15tc9KtA1pabrASl4tPFjTE7JzD9uk și pe pagina de facebook: https://www.facebook.com/knowingipr/

  

Proiectul se implementează în cadrul Programului Transnațional Dunărea, axa prioritară 1: Inovare și responsabilitate socială în Regiunea Dunării în perioada 01-07-2018 - 30-06-2021.