Actualizat la: 24.04.2020

Proiectele selectate din cadrul programelor de postdoctorat cu finanțare de la bugetul de stat

Published on: Mie, 11/07/2018 - 09:50

Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare informează că în cadrul concursului de proiecte pentru postdoctorat (anul academic 2018-2019) au fost selectate 19 proiecte cu finanțare de la bugetul de stat, conform anexei:

 

Nr.d/o

 

Tema propunerii de proiect

 

Domenii de

cercetare

 

Postdoctorand

Instituţia

Alocații bugetare

pentru anii (lei)

Suma totală

2018-2020

(lei)

 

Cofinanţare

2018-2019

2019-2020

1

Psihologia anexietății la copii și adolescenți

Psihologie

Dr. Racu Iulia

Universitatea Pedagogică de Stat  Ion Creanga

85800,0

99600,0

185400,0

0

2

Obținerea și stabilizarea unor coloranți, antioxidanți și conservanți de origine vegetală pentru alimente funcționale

Biotehnologie industrială

Dr. Ghendov-Moșanu Aliona

Universitatea Tehnica a Moldovei

87000,0

87000,0

174000,0

40000,0

3

Evaluarea eficacității și perspectiva de dezvoltare a practicii medicilor de familie în Republica Moldova

Medicină socială și management

Dr. Zarbailov Natalia

Universitatea de Stat de Medicină

şi Farmacie

„Nicolae Testemiţanu”

100000,0

100000,0

200000,0

0

4

Bazele teoretico metodologice și aspectele aplicative ale dezvoltării capacităților de forță la sportivii de performanță

Științe sociale si economice

Dr. Manolachi Victor

Universitatea de Stat

 de Educație

Fizică și Sport

95000,0

89700,0

184700,0

36200,0

5

Teoria și paraxiologia formării profesionale continue a cadrelor didactice

Științe ale educației

Dr. Afanas Aliona

Institutul de Științe ale Educației

86000,0

86000,0

172000,0

12600,0

6

Reabilitarea psihosocială a persoanelor post Accident Vascular Cerebral (post AVC)

Științe sociale si economice

Dr. Glavan Aurelia

Institutul de Științe ale Educației

86000,0

86000,0

172000,0

12600,0

7

Reconfigurarea sistemului financiar al Republicii Moldova în contextul noii arhitecturi a Sistemului Monetar Financiar Internațional

Științe sociale si economice

Dr. Lopotenco Viorica

Academia de Studii Economice

 a Moldovei

95187,0

95188,0

190375,0

0

8

Valorile pedagogice le dezvoltării atitudinii nonconflictuale a studenților din perspectiva integrării profesionale

Teoria generală a educației

Pedagogie universală

Dr. Țărnă Ecaterina

Universitatea Pedagogică de Stat  Ion Creanga

99800,0

99800,0

199600,0

0

9

Inovațiile în biznesul financiar internațional. Posibilități de aplicare în Republica Moldova

Economie mondiala

Relații economice internaționale

Dr. Pisaniuc Maia

Academia de Studii Economice

a Moldovei

95187,0

95188,0

190375,0

0

10

Teoria și metodologia formării orientării valorice a adolescenților și tinerilor

Științe sociale și economice

Dr. Antoci Diana

Universitatea de Stat

din Tiraspol

85000,0

85000,0

170000,0

0

11

Demersul traductologic de transmitere a umorului și ironiei în subtitrarea

filmelor artistice

Lexicologie și lexicografie

Dr. Grădinaru Angela

Universitatea de Stat

din Moldova

107530,0

106930,0

214460,0

0

12

Calculul inferențelor direcționale în limba franceză și română: abordări traductologice

Pragmatică

 

Dr. Breahnă Irina

Universitatea de Stat

din Moldova

101850,0

101850,0

203700,0

0

13

Învățământul superior ca mecanizm al ingineriei sociale și naționale în RSS Moldovenească

Istorie și arheologie

Dr. Rotaru Liliana

Universitatea de Stat

din Moldova

101840, 0

101600,0

203440,0

0

14

Mass media in spațiul informațional virtual: abordări teoretice și practici operaționale

 

Jurnalism și procese mediatice

Dr. Tacu Mariana

Universitatea de Stat

din Moldova

100000,0

100000,0

200000,0

0

15

Manifestările clinico-imagistice, funcționale și microbiologice în bronșiectazii la adulți

Pneumologie

 

Dr. Munteanu Oxana

Universitatea de Stat

 de Medicină

şi Farmacie

„Nicolae Testemiţanu”

110950,0

110950,0

221900,0

0

16

Elaborarea și implementarea tehnologiilor moderne de producere a strugurilor în condițiile agro-ecologice ale UTA Găgăuzia

Agricultură

Dr. Cara Serghei

Institutul Științifico-Practic de

Horticultură și Tehnologii Alimentare

149300,0

149300,0

298600,0

0

17

Contestarea actelor executorului judecătoresc

Drept

Dr. Coban Igor

Universitatea de Stat

din Moldova

99700,0

99700,0

199400,0

0

18

Noi abordări în tratamentul cancerului endometrial în stadiile I-II în conformitate cu particularități clinico-morfologice și factorii

de pronostic

Științe ale sănătății

Medicină clinică

Dr. Tripac Irina

IMSP Institutul Oncologic

87150,0

76650,0

163800,0

15200,0

19

Diplomația economică: posibilități de asigurare a securității naționale

Științe politice

Socio-umane

 

Dr. Golovataia Ludmila

Institutul de Relatii Internaționale

 din Moldova

83000,0

80400,0

163400,0

0

 

Total

 

 

 

 

1770294,0

 

1850856,0

 

3621150,0

 

 116600,0