Actualizat la: 22.10.2021

Promovarea economiei ”verzi” și identificarea facilităților de finanțare în procesul de ecologizare a întreprinderilor mici și mijlocii din Republica Moldova

Tip Activitate de Cercetare: 
Nationala
Directia strategica: 
Patrimoniul național și dezvoltarea societății 08.07
Tip Apel de Proiect: 
Tineri Cercetători
Denumire institutie: 
Institutul Național de Cercetări Economice
Director de proiect: 
dr. Gribincea Corina
Buget: 
150.0
Cofinantare: 
37.5
Cod/data expertiza: 
20/29.10.18A
Punctaj: 
76.00
Referinta apel: 
Concursul proiectelor pentru Tinerii cercetători finanțate de la bugetul de stat pentru anul 2019