Actualizat la: 03.01.2023

Promovarea Programului Orizont 2020

Published on: Lun, 11/05/2018 - 14:31

   La 31 octombrie 2018 în incinta Summit Events & Conference Center a avut loc evenimentul  de finalizare a Acțiunii “Suport pentru Centrul de Apel din Moldova pentru Migranți”, implementat de către Centrul Internațional pentru Dezvoltarea Politicilor Migraționale (ICMPD), Universitatea Minho din Portugalia și Serviciul Portughez pentru Imigrări și Frontieră (SEF). Acțiunea a fost realizată în cadrul Parteneriatului de Mobilitate Republica Moldova-UE.

   Evenimentul a constituit o oportunitate pentru diseminarea rezultatelor Acțiunii, precum și abordarea aspectelor referitoare la migrație și dezvoltare, cadrul legal național, drepturile migranților prin prisma autorităților naționale, societății civile precum și mediului academic.

   Ca o valoare adăugată la eveniment și identificarea noilor posibilități de finanțare, a fost prezentat de către punctele naționale de contact Programul Orizont 2020 – conținut, modalitatea de aplicare și instrumentele oferite de către Uniunea Europeană inclusiv Republicii Moldova.

   La eveniment au participat reprezentații Ministerului Afacerilor Interne, ICMPD Moldova, Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, Casei Naționale de Asigurări Sociale, Companiei Naționale de Asigurări în Medicină,   Biroului Relații cu Diaspora, Agenției Relații Interetnice, Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare, Misiunii OIM în Moldova, Universității din Moldova, ONG Centrul de Caritate pentru Refugiați, RCTV Memoria, ANTEM, ONG Ave Copiii, precum și o delegație din Portugalia.

   Programul Orizont 2020 a atras atenția audienței, fiind remarcat inclusiv de Centrul Internațional pentru Dezvoltarea Politicilor Migraționale ca un instrument financiar valoros de care ar putea beneficia autoritățile din Republica Moldova, societatea civilă, precum și mediul academic.

   Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare a pus la dispoziția participanților materiale promoționale, fiind deschisă pentru organizarea sesiunilor suplimentare de informare.