Actualizat la: 16.04.2024

Rapoartele proiectelor

 

 

Proiecte din cadrul programelor pentru Tineri cercetători pentru anii 2018-2019 

Nr. d/o

Cifrul proiectului

Titlul proiectului

Director de proiect

Organizația executor

Raport științific

Avizul secției

1

18.80012.02.10F

Tehnologia de creștere a monocristalelor supraconductoare pe baza calcogenizelor de fier de tip Fe1+yTe1-xSex și RbFe2Se2-xSx

Dr. Roman Marianna

Institutul de Fizică Aplicată

Raport

Aviz 

18.80012.02.22F

Designul și asamblarea moleculară a compușilor coordinativi mono-și polinucleari ai elementelor d cu liganzipolidentați

Dr. Palamarciuc Oleg

Universitatea de Stat din Moldova

Raport 

Aviz 

18.80012.50.19A

Studiul formațiunilor sedimentare de vârstă Neogenă de pe Platforma Moldovenească

Dr. Nicoară Igor

Institutul de Geologie și Seismologie al AȘM

Raport 

Aviz 

18.80012.50.21A

Evaluarea structurii hidrobiocenozelor și calității apelor râurilor Răut și Bâc

Dr. Tumanova Daria

Institutul de Zoologie al AȘM

Raport 

Aviz 

18.80012.50.33A

Diagnoza biomoleculelor folosind interacțiunea Raman a luminii

Dr. Țurcan Marina

Institutul de Fizică Aplicată

Raport 

 Aviz

18.80012.04.04F

Profilul focusării isoelectrice a Transferinei în dereglările congenitare ale proceselor de glucozare la pacienți din Moldova

Dr. Samohvalova Elena

IMSP Institutul Mamei și Copilului

Raport 

 Aviz

18.80012.80.09A

Rolul trombofiliei ereditare la femei cu complicații obstetricale în anamneză

Dr. Șalaru Virginia

USMF Nicolae Testimitanu

Raport 

Aviz 

18.80012.80.14A

Restabilirea defectelor osoase cu grefe tridimensionale acelulare

Dr. Mostovei Andrei

USMF Nicolae Testimitanu

Raport 

Aviz 

18.80012.80.15A

Identificarea taxonomică, detectarea moleculară și supravegherea unor noi boli, transmise la om și animale de insectele hematofage din fauna Republicii Moldova

Dr. Șuleșco Tatiana

Institutul de Zoologie al AȘM

Raport 

 Aviz

10 

18.80012.51.02A

Aprecierea tehnologică a diferitor metode de corectare a gradului alcoolic în vinurile seci

Dr. Vasiucovici Svetlana

IP Institutul Științifico-Practic de Horticultură și Tehnologii Alimentare

Raport 

Aviz 

11 

18.80012.51.16A

Validarea testelor microbiologice și biochimice penru studii de nanotoxicologie

Dr. Efremova Nadejda

Institutul de Microbiolgie și Biotehnologie

Raport 

Aviz 

12 

18.80012.51.30A

Stabilirea criteriilor de transabilitate a vinurilor obținute din soiuri de struguri autohtone

dr. Covaci Ecaterina

Universitatea Tehnică a Moldovei

Raport 

Aviz 

13 

18.80012.06.23F

Terminologia vestimentară din Moldova – tradiție și inovație

Dr. Procop Natalia

Institutul Patrimoniului Cultural al AȘM

Raport 

Aviz 

14 

18.80012.06.34F

Dezvoltarea oftalmologiei în RSSM Moldovenească - aspecte istorice şimedico-sociale (1945-1990)

Dr. Corețchi Ianoș

Biblioteca Științifică (Institut) A. Lupan al AȘM

Raport 

Aviz 

15 

18.80012.08.07A

Susținerea factorilor determinanți ai transferului inovațional în educație

Dr. Cotos Ludmila

Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălți

Raport 

Aviz

16 

18.80012.08.31A

Socializarea adolescenților prin practicarea formelor turismului activ

Dr. Onoi Mihail

Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport

Raport 

Aviz 

17 

19.80012.02.01F

Investigarea proprietăților termoelectrice și optice ale materialelor nanostructurate și sistemelor moleculare

dr. Sanduleac Ionel

Universitatea Tehnica a Moldovei

Raport 

Aviz 

18 19.80012.02.02F

Elaborarea inhibitorilor moleculari de proliferare a celulelor de cancer de proveniență organică în baza sărurilor unor tiosemicarbazone N(4)- substituite

dr. Graur Vasilii

Universitatea de Stat din Moldova

 Raport

 Aviz

19 

19.80012.02.12F

Diversitatea faunei helmintice a amfibienilor ecaudați (Amphibia, Anura) și rolul acesteia în combaterea biologică a unor helmintoze la animale

dr. Gherasim Elena

Institutul de Zoologie

Raport 

Aviz 

20 

19.80012.02.13F

Optimizarea proprietăților termoconductibile a suprarețelelor bidimensionale pe bază de siliciu pentru aplicații în microelectronică

dr. Cocemasov Alexandr

Universitatea de Stat din Moldova

Raport 

Aviz 

21 

19.80012.50.03A

Elaborarea suprafețelor cu grad controlat de hidrofobie datorită nano-microstructurii

dr. Braniște Fiodor

Universitatea Tehnică a Moldovei

Raport 

Aviz 

22 

19.80012.50.04A

Efectul funcționalizării cu nanopuncte de Pd și PdO2 a peliculelor de CuO/Cu2O pentru senzori de gaze explozive și volatile

dr. Crețu Vasilii

Universitatea Tehnică a Moldovei

Raport 

Aviz 

23 

19.80012.50.05A

Valorificarea reziduului de piroliză a anvelopelor prin obținerea pigmenților și suplimentelor

dr. Petuhov Oleg

Institutul de chimie

Raport 

 Aviz

24 

19.80012.50.14A

Simularea matematică computerizată a fenomenelor de transfer în produse vegetale umede la tratarea cu microunde

dr. Guțu Marin

Universitatea Tehnică a Moldovei

Raport 

 Aviz

25 

19.80012.50.15A

Dezvoltarea și implementarea unui Sistem informațional de evaluare a calității procesului educațional universitar în baza standartelor europene de evaluare

dr. Beldiga Maria

Universitatea de Stat din Moldova

Raport 

 Aviz

26 

19.80012.04.06F

Noi proprietăți ale medicamentelor autohtone

dr. Corețchi Ianoș

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu”

Raport 

 Aviz

27 

19.80012.80.07A

Stereoizomerii spiro[ciclopropan-oxindolilor] cu activitatea antivirală

dr. Sucman Natalia

Institutul de Chimie

Raport 

 Aviz

28 

19.80012.05.08F

Efectul imediat al fitoparazitului Orabanche cumana Wallr asupra florii-soarelui (Helianthus annuus L.)

dr. Martea Rodica

Universitatea de Stat ”Dimitrie Cantemir”

Raport 

 Aviz

29 

19.80012.51.09A

Produse funționale obținute prin valorificarea agenților naturali de textură și carotenoide

dr. Capcanari Tatiana

Universitatea Tehnică a Moldovei

Raport 

 Aviz

30 

19.80012.51.16A

Caracteristica tulpinilor de levuri autohtone izolate din centrul vitivinicol ”Trifești” pentru obținerea vinurilor albe și roșii seci

dr. Soldatenco Olga

IP Institutul Științifico-Practic de Horticultură și Tehnologii Alimentare

Raport 

 Aviz

31 

19.80012.06.10F

Istoria Moldovei în documente de arhivă (aspecte politice, sociale, culturale și economice, sec. XIX-XX)

dr. Țurcanu Mihai

Institutul de Istorie

 Raport

 Aviz

32 

19.80012.06.17F

Literatura prin prisma arhetipologiei

dr. Ivanov Nadejda

Institutul de Filologie Română ”B. P. Hasdeu”

Raport 

 Aviz

33 

19.80012.08.11A

Reintegrarea economică și socială a migranților reveniți în Republica Moldova

dr. Ianioglo Alina

Institutul Național de Cercetări Economice

Raport 

 Aviz

34 

19.80012.08.18A

Promovarea economiei ”verzi” și identificarea facilităților de finanțare în procesul de ecologizare a întreprinderilor mici și mijlocii din Republica Moldova

dr. Gribincea Corina

Institutul Național de Cercetări Economice

Raport 

 Aviz

 

Proiecte din cadrul Programelor de stat pentru anii 2018-2019

Nr. d/o

Cifrul proiectului

Titlul proiectului

Director de proiect

Organizația executor

Raport științific

 Avizul secției

1

18.80.07.11A/PS 

Ingineria tisulară în tratamentul miniinvaziv a chisturilor osoase benigne și necrozelor aseptice

Dr. hab. Nacu Viorel 

USMF Nicolae Testemițanu 

Raport 

Aviz 

18.80.07.16A/PS

Crearea suportului decisional în rapoartele de secvențiere de următoarea generație pentru variantele somatice a cancerului

 Dr.hab. Duca Maria

Universitatea de Stat ”Dimitrie Cantemir” 

 Raport 

 Aviz

18.80.07.03A/PS 

Tehnologii inovatoare în domeniul geneticii moleculare pentru dezvoltarea medicinii de precizie în Republica Moldova

 Dr. Sacară Victoria

 IMSP Institutul Mamei și Copilului

 Raport 

 Aviz

18.80.07.14A/PS 

Determinarea profilului meutațional a tumorilor solide pentru selectarea terapiilor țintite la pacienții oncologici

Dr. Stratan Valentina 

 IMSP Institutul Oncologic

 Raport 

Aviz 

18.80.07.15A/PS 

Estimarea statutului nutritional al populației Republicii Moldova în fier și măsurile de ameliorare

Dr. Opopol Nicolae 

 Agenția  Națională de Sanatate Publică

 Raport 

Aviz 

18.51.07.08A/PS

Sistem de monitoring al calității produselor piscicole pentru asigurarea securității alimentare în Republica Moldova Dr.hab. Zubcov Elena 

 Institutul de Zoologie

 Raport 

Aviz

18.51.07.01A/PS 

Diminuarea contaminării materiei prime și produselor alimentare cu microorganisme patogene

 Dr. hab. Sturza Rodica

Universitatea Tehnică a Moldovei 

  Raport  

Aviz 

18.16.06.02.F/PS 

Platforma științifică națională pentru valorificarea patrimoniului cultural al Republicii Moldova

Dr. hab. Ghilaș Victor 

 Institutul Patrimoniului Cultural

  Raport  

Aviz

18.16.06.09A/PS 

Contextualitatea culturii tradiționale în contemporanietate:Hora satului în spațiul geocultural al Republicii Moldova

 Dr. Cocieru Mariana

 Institutul de Filologie Română ”B. P. Hasdeu”

  Raport  

Aviz 

10

18.08.07.12A/PS 

Mănăstiri și schituri-componență fundamentală a Patrimoniului cultural material al Republicii Moldova

Dr. Xenofontov Ion 

 Biblioteca Științifică (Institut) A. Lupan

  Raport  

Aviz

11 

18.50.07.10A/PS 

Elaborarea cadrului conceptual și metodologic pentru e-infrastructura de date în sfera CDI din Republica Moldova

 Dr. Victor Cernăuțeanu

 Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale

  Raport  

Aviz 

12 

18.50.07.04A/PS 

Tehnologii și resurse informaționale pentru digitizarea patrimoniului românesc istorico-literar din secolele 17-20 tipărit cu alfabetul chirilic

Dr. hab. Cojocaru Svetlana 

Institutul de Matematică și Informatică 

  Raport  

Aviz 

13 

18.50.07.06A/PS 

Warehouse digital de date și cunoștințe al bolilor hepatice rare, inclusive autoimune

 Dr. hab. Țurcan Svetlana

 USMF „Nicolae Testemițanu”

  Raport  

Aviz 

14 

18.16.04.19F/PS 

Compatibilitatea derivaților izotioureici cu diverse preparate cardiovasculare

 Dr. Corețchi Ianoș

 USMF „Nicolae Testemițanu”

  Raport  

Aviz

15 

18.16.04.20F/PS 

Proprietățile antiiflamatoare și antioxidante ale uleiurilor vegetale și preparatelor de origine entomologic

 Dr. hab. Bacinschi Nicolae

USMF „Nicolae Testemițanu” 

  Raport  

Aviz 

16 

18.80.07.17A/PS

Design-ul și sinteza chimică a agenților moleculari cu proprietăți, antimicrobiene și antifungice în calitate de potențiale medicamente autohtone

 Dr.hab. Gulea Aurelian

 Universitatea de Stat din Moldova

  Raport  

 Aviz

 

Proiecte din cadrul programelelor bilaterale și multilaterale 

Nr. d/o

Cifrul proiectului

Titlul proiectului

Director de proiect

Organizația executor

Raport științific

 Avizul secției

Proiecte, concurs comun între Academia de Științe a Moldovei (AȘM) și Consiliul Național pentru Cercetare din Italia (CNCI), pentru anii 2018-2019

18.80013.5007.

01/A

Optimizarea termodinamică a proceselor inovatoare elaborate pentru valorificarea deșeurilor industriale care conțin metale prețioase Igor Povar,
dr. hab.
 Institutul de Chimie

 Raport 

Aviz

18.80013.16.02.

02/F

Sinteza terpenoidelor guanidinice cu activitate biologică relevantă și potențial terapeutic Ungur Nicon,
dr. hab.
 Institutul de Chimie

 Raport 

Aviz

18.80013.16.03.

03/F

Materiale anorganice / organice hibride noi bazate pe ligandul triimidazol activ optoelectronic Fonari Marina,
dr.
 Institutul de Fizică Aplicată

  Raport  

Aviz 

18.80013.16.06.

04/F

Rețele de asistență și solidaritate din perspectiva istorică. Istalia și Moldova: studiu comparativ. Corlăteanu-Granciuc Silvia,
dr.
 Intitutul de Istorie

 Raport 

Aviz 

18.80013.16.06.

05/F

Mecanisme de protecție a drepturilor minime sociale și civile în Republica Moldova și Italia (SMSr) Juc Victor,
dr. hab.
 Institutul de Cercetări Juridice și Politice

 Raport 

Aviz 

Inițiative comune de cercetare-dezvoltare STCU în anii2018-2019

 18.80013.5007.01.

STCU/6330

Sinteza compușilor norlabdanici cu unități structurale heterociclice biologic activi în baza deșeurilor agricole Aculina Aricu Institutul de Chimie

  Raport  

 Aviz

18.80013.5007.02.

STCU/6329 

Element de memorie cu comutare completă pentru spintronică pe baza efecturului  de valva de spin supraconductoare Zasavitcky Efim

 Institutul de Inginerie Electronică și Nanotehnologii “D. Ghițu”

  Raport  

 Aviz

8

18.80013.16.03.03.

STCU/6328 

Convertizori de putere multifuncționali cu metode avansate de modulare sincronă spațială-vector Valentin Oleschuk Institutul de Energetică

  Raport  

 Aviz

18.80013.8007.04.

STCU/6377 

Elaborarea noilor produse pentru inhibiție în sinteza endogenă a compușilor cancerigeni, formați la nitrozarea medicamentelor Gonța Maria Universitatea de Stat din Moldova

  Raport  

 Aviz 

10

 18.80013.5107.05.

STCU/6378

Elaborarea tehnicii noi de evaluare a rezistenței tomatelor la fitroplasmă Zamorzaeva Irina Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor

Raport

 Aviz
11

 18.80013.0807.06.

STCU/6336

Abordări inovative în calcule aplicate și dezvoltarea soft-ului pentru reglementarea egalității de gen pe piața forței de muncă Colesnicova Tatiana Institutul Național de Cercetări EconomiceRaport Aviz

 

Proiectele de inovare și transfer tehnologic finanțate de la bugetul de stat pentru anii 2018 - 2019

Nr. d/o

Cifrul proiectului

Titlul proiectului

Director de proiect

Organizația executor

 

 

Raport științific

 

 

Avizul secției

1

18.80015.5007.

222T 

Elaborarea biotehnologiei și  implementarea liniei moderne de producere a oțetului heresat natural condimentat de calitate înaltă Acad. Boris GĂINĂ

 SRL

„V. Develop”

 Raport

 

18.80015.5007.

224T 

Implementarea tehnologiei inovaționale de producere a placajului pentru mobilă Dr. Iurie Dohmilă

 SRL

„GrupBizSV”

 Raport

 

3

18.80015.5007.

225T 

Sistemul de cronometrare bazat pe etichete RFID

 

 Serghei LOGVINENCO

 „Garage Lab”

S.R.L.

 Raport

 

 19.80015.5007.

230T

Elaborarea și implementarea tehnologiei de fabricare a înghețatei din lapte de capră cu valoare nutritivă și biologică sporită la SRL Mellang&Compani Dr. Viorica BULGARU

 SRL

”Mellang&Compani”

Raport 

 

 19.80015.5007.

226T

Implementarea liniei de producere de capacitate sporita pentru fabricarea prafului din șrot de semințe de struguri

 Acad. Boris GĂINA

 "KSG International”

S.R.L.

 Raport

 

 19.80015.5807.

227T

Serele fotovoltaice- soluția pentru recolte ieftine Acad. Ion BOSTAN

 SRL

”ALUM SISTEM”

 Raport

 

 19.80015.5107.

228T

Implementarea tehnologiilor inovaționale în valorificarea integrală a fructului de cătină albă, destinate producerii ecologice, pentru obținerea unor intermediari bioactivi utilizați în industria alimentară, în farmaceutică, cosmetică și devenind o sursă importantă pentru extragerea vitaminei C Dr. Sergiu POPA

 SRL

”Bi&Anco”

 Raport

 

 

Proiectele de dezvoltare a infrastructurii de inovare finanțate de la bugetul de stat pentru anul 2019

Nr. d/o

Cifrul proiectului

Titlul proiectului

Director de proiect

Organizația executor

 

 

Raport științific

 

 

Avizul secției

 1

 19.80016.5007.1II

Organizarea și funcționarea Parcului Științifico-Tehnologic „Academica” (cu I.I. „Inovatorul”) în anul 2019, crearea și dezvoltarea infrastructurii acestuia Dr. hab. Gheorghe Popovici I.S. "Aselteh"

Raport 

 

19.80016.5007.2II 

Dezvoltarea și funcționarea Incubatorului Inovațional “Politehnica” și dezvoltarea infrastructurii acestuia prin consolidarea capacităților de promovare și diseminare a inovațiilor UTM

 Dr. hab. Mircea Bernic Universitatea Tehnica a Moldovei

Raport 

 

 19.80016.5007.3II

Dezvoltarea şi funcţionarea Incubatorului de Inovare „InnoCentru”, crearea şi dezvoltarea infrastructurii acestuia Dr. hab. Alla Levitskaia I.P. Universitatea de Stat din Comrat

 Raport