Actualizat la: 22.10.2021

Reintegrarea economică și socială a migranților reveniți în Republica Moldova

Tip Activitate de Cercetare: 
Nationala
Directia strategica: 
Patrimoniul național și dezvoltarea societății 08.07
Tip Apel de Proiect: 
Tineri Cercetători
Denumire institutie: 
Institutul Național de Cercetări Economice
Director de proiect: 
dr. Ianioglo Alina
Buget: 
120.0
Cofinantare: 
30.0
Cod/data expertiza: 
18/29.10.18A
Punctaj: 
81.20
Referinta apel: 
Concursul proiectelor pentru Tinerii cercetători finanțate de la bugetul de stat pentru anul 2019