Actualizat la: 11.09.2020

Rezultatele concursului proiectelor de inovare și transfer tehnologic pentru anul 2018

Published on: Mar, 09/11/2018 - 14:22

În baza evaluării științifice și economice, Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare informează despre rezultatele concursului proiectelor de inovare și transfer tehnologic pentru anul 2018, după cum urmează:

 

Nr. reg.

Instituția executoare

Denumirea proiectului, conducătorul proiectului

Anul 2018

Anul 2019

Expertiza Științifică

Expertiza economică

Grupul de lucru

Buget

Cofinanțare

Buget

Cofinanțare

DIRECȚIA STRATEGICĂ: Materiale, tehnologii și produse inovative

 

 

372

SRL „V. Develop”

„Elaborarea biotehnologiei și implementarea liniei moderne de producere a oțetului heresat natural condimentat de calitate înaltă, competitiv pe piața internă și externă”,

Acad. Boris Găină

1000 mii lei

1275,1 mii lei

995,9 mii lei

1250 mii lei

78,7

80

Recomandat

374

 

SRL „Major-Auto”

„Implementarea instalației de filtrare tangențială în procesarea laptelui la SRL „Major-Auto”,

Dr. Liliana Popescu

875 mii lei

875 mii lei

-

-

82,0

75

Recomandat

375

„GrupBiz-SV” SRL

„Implementarea tehnologiei inovaționale de producere a placajului pentru mobilă”,

Dr. Iurie Dohmilă

967,3 mii lei

1021,8 mii lei

-

-

81,4

75

Recomandat

364

„Garage LAB” SRL

„Sistem de cronometrare bazat pe etichete RFID”,

Serghei Logvinenco

576 mii lei

1225,6 mii lei

-

-

84,3

60

Recomandat

370

SRL „Tarek & Company – IT”

„Crearea aplicației mobile ce va permite extragerea burselor de studiu din toate univerșitățile, colegiile, școlile de pe glob: Scholarship”,

Ing. Nicolae Șoitu

443 mii lei

549,7 mii lei

-

-

79,71

45

Nerecomandat

368

I.M. Uzina „Topaz” SA

„Elaborarea și fabricarea unui generator special universal cu impulsuri pentru strunguri de prelucrări prin electroeroziune a diverselor materiale conductoare de curent electric”,

Dr. hab. Alexandr Dicusar

700 mii lei

700 mii lei

600 mii lei

600 mii lei

84,0

40

Nerecomandat

369

„AZAMET PRO” SRL

„Elaborarea și implementarea de noi procese în tehnologii de mediu eficiente în direcția valorificării și reciclării subproduselor agricole cu obținerea de produși valoroși pentru industrie și alimentația animalelor”,

Dr. hab. în agric. Larisa Caisîn

1000 mii lei

1120,7 mii lei

-

-

82,4

35

Nerecomandat

366

Institutului de Inginerie și Nanotehnologii „D.Ghițu

„Sistem de emisie – recepție cu ultrasunet pentru ec locație în aer utilizat în condiții excepționale”,

Dr. Victor Cojocaru

 

300 mii lei

-

300 mii lei

-

87,3

30

Nerecomandat

371

Institutul de Geologie și Seismologie

„Introducerea în industria de construcții a tehnologiei necimentate pentru obținerea silicalcitului cu duritate înaltă, prin utilizarea materialelor naturale extrase de pe teritoriul Republicii Moldova , precum și dezvoltarea unei linii tehnologice corespunzătoare pentru expunerea produsului finit”,

Dr în geologie Oleg Bolotin

1000 mii lei

-

-

-

80,8

30

Nerecomandat

358

Academia de Studii Economice din Moldova

„Sistem de acces control și recunoaștere facială”,

Dr.șt.fizico-matematice Sergiu Tutunaru

750 mii lei

750 mii lei

-

-

83,21

25

Nerecomandat

DIRECȚIA STRATEGICĂ: „Biotehnologie”

 

 

353

SRL „Bi&AnCo”

„Implementarea tehnologiilor inovaționale în valorificarea integrală a fructului de cătină albă, destinate produceriii ecologice, pentru obținerea unor intermediari bioactivi utilizați în industriile farmaceutice, cosmetice și alimentară, devenind o sursă importantă pentru extragerea vitaminei C”,

Dr. agricultură Sergiu Popa

925 mii lei

1025 mii lei

985 mii lei

1250 mii lei

82,0

55

Recomandat

DIRECȚIA STRATEGICĂ: „Sănătate și Biomedicină”

 

 

356

IP USMF „Nicolae Testemițanu”

 „Antihipotensivele autohtone noi – medicamente pentru asistența medicală de urgență (producere și implementare)”,

Dr. hab.șt.med. Victor Ghicavîi

500 mii lei

500 mii lei

500 mii lei

500 mii lei

77,5

30

Nerecomandat

DIRECȚIA STRATEGICĂ: „Eficiență, energetică și valorificarea surselor regenerabile de energie”

 

 

362

ICS „ELIRI” SA

„Proiectarea și realizarea unei instalații de transformare a energiei cinetice a vântului în energie electrică”,

Dr. Iulian Colpacovici

652,5 mii lei

697,5 mii lei

-

-

81,7

40

Nerecomandat

Directorii de proiect pot depune contestaţii în formă scrisă la adresa Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare (bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 1, biroul 333) sau la emailul alina.bregnova@ancd.gov.md în termen de 3 zile lucrătoare de la data publicării listei propunerilor de proiecte pe pagina www.ancd.gov.md.