Actualizat la: 13.09.2021

Rezultatele evaluării proiectelor din cadrul concursului comun al proiectelor de cercetare moldo-belaruse 2019-2020

Published on: Mie, 02/13/2019 - 15:27

Urmare a examinării rezultatelor evaluării proiectelor din cadrul concursului comun al proiectelor de cercetare moldo-belaruse (2019-2020), Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare Vă aduce la cunoștință lista proiectelor câștigătoare și aprobate pentru finanțare, după cum urmează: 

N/o

Cifrul proiectului

Tema proiectului

Director de proiect

Instituția din Moldova

Partenerul din Belarus

Instituția din Belarus

Direcția strategică 1. Materiale, tehnologii şi produse noi (16.02, 50.07)

1.

19.80013.16.02.01F/BL

Creșterea cristalelor soluțiilor solide Cu2Zn1-xCdxSnS4 și cercetarea proprietăților fizico-chimice și fizice ale acestora pentru proiectarea fotoconvertorilor solari

Arusanov

Ernest

Institutul de Fizica Aplicată

Gremenok Valerii

Centrul stiintifico- practic al AŞB

2.

19.80013.50.07.02A/BL

Dezvoltarea şi studiul materialelor fotoactive pentru domeniul spectral al undelor scurte in baza soluţiilor solide oxidice multicomponente

Russu

Emil

Institutul de Inginerie Electronică și Nanotehnologii „D.Ghițu”

Rogacev Alexandr

Universitatea de Stat „F.Scorina”, Gomel

3.

19.80013.50.07.03A/BL

Compuşi semiconductori poroşi A3B5 şi perovskite pentru structuri fotonice şi microelectronice.

Monaico

Eduard

Universitatea Tehnica a Moldovei

Gaponenco Nikolai

Universitatea de Stat de Informatică și Radioelectronică din Belarus

4.

19.80013.50.07.04A/BL

Designul şi dezvoltarea elementelor optice de difracţie de tip „vortex” pe straturi subţiri de azopolimeri pentru aplicaţii în biomedicină

Achimov

Elena

Institutul de Fizica Aplicată

Melnikova Elena

Universitatea de Stat din Belarus

5.

19.80013.50.07.05A/BL

Tehnologia de producţie a elementelor optice difractive holografice pe structuri cu straturi subţiri metal-semiconductor calcogenic vitros

Nastas

Adrian

Institutul de Fizica Aplicată

Tolstik

Alexei

Universitatea de Stat din Belarus

6.

19.80013.50.07.06A/BL

Tehnologie de sintetizare a carburilor şi a nanostructurlor la alierea prin scântei electrice cu electrozi din grafit, Ti, şi W şi studierea influenţei lor asupra proprietăţilor suprafeţelor metalice

Mihailov

Valentin

Institutul de Fizica Aplicată

Ovcinnicov Eugeniu

Universitatea de Stat din Grodno

Direcția strategică 2. Eficiența energetică şi valorificarea surselor regenerabile de energie (16.03, 58.07)

 

7.

19.80013.58.07.07A/BL

Sinteza filmelor de conversie a iradierii UV și utilizarea lor pentru majorarea eficienței celulelor solare din siliciu

Șerban

Dormidont

Institutul de Fizica Aplicată

Șevcenco Gvidona

Universitatea de Stat din Belarus

Direcția strategică 3. Sănătate şi Biomedicină (16.04, 80.07)

8.

19.80013.80.07.08A/BL

Obținerea și cercetarea farmaceutică a derivaților de propiltiodiazolochinazolin-onă cu proprietăți biofarmaceutice optimizate

 

Valica

Vladimir

 

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemiţanu”

Gurina

Natalia

Universitatea de Stat de Medicină din Belarus

Direcția strategică 4. Biotehnologii (16.05, 51.07)

9.

19.80013.51.07.09A/BL

Acţiunea specifică a nanozimelor multifuncţionale asupra organismelor vegetale şi microbiene în condiţiile agriculturii durabile

Rastimesina

Inna

Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie

 

Molcian

Olga

Institutul de Botanică Experimentală „V.F.Cuprevici” al AŞB

10.

19.80013.51.07.10A/BL

Analiza complexă a acumulării micotoxinelor în produse alimentare  pe parcursul depozitării

 

Mitina

Irina

Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecția a Plantelor

Pacițkaia

Irina

Academia Natională de Științe din Belarus

 

 Informații privind încheierea contractelor cu privire la finanțarea și executarea proiectelor de cercetări științifice pot fi accesate AICI