Actualizat la: 24.04.2020

REZULTATELE EXPERTIZEI din cadrul concursului proiectelor pentru "Editarea monografiilor (lucrări de valoare) pentru anul 2019

Published on: Mar, 11/20/2018 - 15:55

 

Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare informează că în cadrul concursului proiectelor pentru ”Editarea Monografiilor Științifice (lucrări de valoare)” pentru anul 2019 au fost recepționate 10 propuneri de proiecte, care au fost supuse evaluării obținând următoarele rezultate:

Nr. d/o

Nr. de înregistrare,

data înregistrării

Titlul proiectului

Director de proiect

Organizația executor

 

Suma proiectului (mii lei)

 

Rezultatele

expertizei

Buget

Cofinanțare

Direcția strategică : Materiale, tehnologii și produse inovative 16.02

1.   

03/22.10.18F

Mamiferele insectivore (Mammalia: Erinaceomorpha, Soricomorpha) din Republica Moldova

dr.  Nistreanu Victoria

Institutul de Zoologie

 

25,0

 

5,0

 

88,0

2.   

05/22.10.18F

Teoria și metodologia Educației prospective

dr. Lungu Viorelia

Universitatea Tehnică a Moldovei

 

25,0

 

5,0

 

86,9

Direcția strategică: Materiale, tehnologii și produse inovative  50.07

3.   

08/22.10.18A

Eroziunea Solului

dr. hab. Kuharuk Ecaterina

Institutul de Pedologie, Agrochimie și Protecție a Solului”Nicolae Dimo”

 

20,0

 

20,0

 

73,8

4.   

06/22.10.18A

Transmisii precesionale: cinematica, geometria contactului, generarea suprafețelor și aplicații

dr. hab. Bostan Ion

Universitatea Tehnică a Moldovei

 

25,0

 

25,0

 

73,3

Direcția strategică: Sănătate și biomedicină 80.07

5.   

10/22.10.18A

Accidentul Vascular Cerebral: Epidemiologie, factori de risc, prevenție

dr. hab. Groppa Stanislav

Institutul de Medicină Urgentă

 

25,0

 

5,0

 

86,7

Direcția strategică: Patrimoniul național și dezvoltarea societății 16.06

6.   

09/22.10.18F

Narațiuni ale erosului

dr. Corcinschi Nina

Institutul de Filologie Română ”Bogdan Petriceicu-Hasdeu”

 

25,0

 

5,0

 

82,0

7.   

02/22.10.18F

Analiza stabilității financiare în sectorul corporativ

dr. Muntean Neli

Academia de Studii Economice a Moldovei

 

25,0

 

5,0

 

81,2

8.   

04/22.10.18F

Pregătirea antrenorilor-manageri pentru activitatea de cercetare managerială

dr. Volcu Gheorghe

Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport

 

24,5

 

6,1

 

31,0

Direcția strategică: Patrimoniul național și dezvoltarea societății 08.07

9.   

01/22.10.18A

Economia ramurii zootehnice

dr. Baltag Grigore

Universitatea Agrară de Stat din Moldova

 

24,0

 

5,8

 

91,0

10.     

07/22.10.18A

Integrarea cadrului convențional în materie de adopție internațională în legislația Republica Moldova

dr. hab. Cojocaru Violeta

Universitatea de Stat din Moldova

 

14,8

 

5,0

 

67,0

 Pentru informații suplimentare: bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 180, bir. 1103, tel. 022 272758.