Actualizat la: 24.04.2020

REZULTATELE EXPERTIZEI din cadrul concursului proiectelor pentru "Organizarea manifestărilor științifice internaționale" pentru anul 2019

Published on: Mar, 11/20/2018 - 16:01

Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare informează că în cadrul concursului  proiectelor pentru “Organizarea Manifestărilor Științifice Internaționale” pentru anul 2019  au fost recepționate 26  propuneri de proiecte, care au fost supuse evaluării obținând următoarele rezultate:

Nr. d/o

Nr. de înregistrare,

data înregistrării

Titlul proiectului

Director de proiect

Organizația executor

 

Suma proiectului (mii lei)

 

Rezultatele

expertizei

Buget

Cofinanțare

Direcția strategică  : Materiale, tehnologii și produse inovative 16.02

1.   

10/22.10.18F

Conferința Științifică Internațională Interdisciplinară ”Neuromarketing: noi abordări în cunoașterea comportamentului consumatorului”

dr. hab. Belostecinic Grigore

Academia de Studii Economice a Moldovei

 

30,0

 

7,5

 

76,0

Direcția strategică: Materiale, tehnologii și produse inovative 50.07

2.   

09/22.10.18A

Conferința Științifică Internațională ”International Conference on Nanotechnologies and Biomedical Engineering (ICNBME - 2019)”

dr. Șontea Victor

Universitatea Tehnică a Moldovei

 

30,0

 

10,0

 

93,9

3.   

19/22.10.18A

IMCS-55 Conferința a Cincea a Societății de Matematică din Republica Moldova – conferință internațională dedicată aniversării de 55 ani de la fondarea Institutului de Matematică și Informatică ”Vladimir Andrunachievici”

dr. Țițchiev Inga

Institutul de Matematică și Informatică

 

 

30,0

 

 

6,0

 

 

89,8

4.   

02/20.10.18A

Conferința Internațională ”Realizări și Perspective ale Chimiei Contemporane”  dedicată celei de a 60 aniversări de la fondarea Institutului de Chimie

dr. hab. Arîcu Aculina

Institutul de chimie

 

30,0

 

9,0

 

89,6

5.   

05/22.10.18A

Zilele Academiei de Științe Tehnice din România: Creativitatea în tranziția la Societatea Cunoașterii

dr. hab. Bostan Ion.

Universitatea Tehnică a Moldovei

 

29,3

 

15,0

 

89,0

6.   

06/22.10.18A

Conferința Interrnațională ”Microelectronica și Știința Calculatoarelor - 2019”

dr. Ababii Victor

Universitatea Tehnică a Moldovei

 

30,0

 

10,0

 

88,8

7.   

04/22.10.18A

Ediția a 9-a a Conferinței Internaționale ”Amorphous and  Nanostructured Chalcogenides” dedicată aniversării a 85-a a academicianului Andrei Andrieș

dr. hab. Țiuleanu Dumitru

Universitatea Tehnică a Moldovei

 

30,0

 

10,0

 

87,4

8.   

01/19.10.18A

Simpozionul Științific Internațional ”Conservarea diversității plantelor” ediția VI

dr. Roșca Ion

Grădina Botanică Națională (Institut) ”Alexandru Ciubotaru”

 

30,0

 

45,0

 

86,5

Direcția strategică: Eficiență energetică și valorificarea surselor regenerabile de energie 58.07

9.   

20/22.10.18A

A XII-a ediție a Conferinței Internaționale de Sisteme Electromecanice și Energetice  - 2019

dr. Nucă Ilie

Universitatea Tehnică a Moldovei

 

30,0

 

10,0

 

89,1

Direcția strategică: Sănătate și biomedicină  16.04

10.     

22/22.10.18F

Simpozion Științific Internațional ”Sănătatea – problemă importantă a secolului XXI”

dr. Ciochină Valentina

Institutul de Fiziologie și Sanocreatologie

 

30,0

 

6,0

 

77,6

Direcția strategică: Sănătate și biomedicină 80.07

11.     

03/22.10.18A

Conferința Internațională Bienală Chișinău –Sibiu, ediția a III-a ”Infecțiile la copii: prevenirea, managementul și controlul complicațiilor”

dr. hab. Revenco Ninel

IMSP Institutul Mamei și copilului

 

30,0

 

33,5

 

86,5

12.     

21/22.10.18A

Conferința Științifico-Practică Internațională ”Aspecte moderne de diagnostic, prognostic și tratament în oncologie”

dr. Bîlba Valeriu

IMSP Institutul Oncologic

 

30,0

 

6,2

 

81,2

13.     

18/22.10.18A

A III Conferință Internațională în supravegherea și controlul maladiilor netransmisibile

dr. Cebanu Serghei

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu”

 

29,0

 

6,0

 

78,0

Direcția strategică: Biotehnologie 16.05

14.     

08/22.10.18F

Simpozionul Internațional ”Biotehnologii avansate- realizări și perspective” (Ediția a V-a)

dr. hab. Botnari Vasile

Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor

 

30,0

 

20,0

 

87,5

Direcția strategică: Patrimoniul național și dezvoltarea societății 16.06

15.     

17/22.10.18F

Contabilitatea și educația contabilă în societatea digitală

dr. Grigoroi  Lilia

Academia de Studii Economice a Moldovei

 

30,0

 

6,0

 

94,9

16.     

14/22.10.18F

Conferința Științifică Internațională ”Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare. Ediția a XI-a: De la cunoaștere spre salvgardare și conservare”

dr. hab. Ghilaș Victor

Institutul Patrimoniului Cultural

 

30,0

 

7,0

 

94,4

17.     

23/22.10.18F

Congresul Mondial al Eminiscologilor, ediția a VIII- a

dr. hab. Cimpoi Mihai

Institutul de Filologie Română ”Bogdan Petriceicu-Hasdeu”

 

30,0

 

6,0

 

93,2

18.     

07/22.10.18F

Conferința Internațională Științifico-Practică ”Creșterea economică în condițiile globalizării: bunăstare și incluziune socială”, ediția a XIV-a

dr. hab. Stratan Alexandru

Institutul Național de Cercetări Economice

 

30,0

 

6,0

 

85,7

19.     

16/22.10.18F

Promovarea valorilor sportului național în comunitatea școlară

dr. Budevici-Puiu Liliana

Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport

 

26,5

 

6,5

 

83,5

20.     

13/22.10.18F

Patrimoniul cultural de ieri – implicații în dezvoltarea societății durabile de mâine

dr. Condraticova Liliana

Institutul Patrimoniului Cultural

 

30,0

 

6,0

 

81,7

21.     

15/22.10.18F

Sport. Olimpism. Sănătate.

dr. hab. Manolachi Veaceslav

Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport

 

30,0

 

7,5

 

80,0

22.     

11/22.10.18F

Conferința Științifică Internațională ”Economia digitală – generator real al creșterii economiei inteligente”

dr. hab. Ohrimenco Serghei

Academia de Studii Economice a Moldovei

 

30,0

 

7,5

 

57,6

23.     

12/22.10.18F

Conferința Științifică Internațională Interdisciplinară ”CARPE SCIENTIAM : Evoluția științelor sociale și umanitare în economie cunoașterii”

dr. Vaculovschi Dorin

Academia de Studii Economice a Moldovei

 

30,0

 

7,5

 

50,0

Direcția strategică: Patrimoniul național și dezvoltarea societății  08.07

24.     

26/22.10.18A

Spațiu European de Securitate: provocări, oportunități, perspective de integrare

dr. hab. Roșca Liudmila

Institutul de Relații Internaționale din Moldova

 

20,0

 

6,0

 

91,0

25.     

25/22.10.18A

Colocviul Internațional de Antropologie, Ediția a III-a

dr. hab. Saharneanu Eudochia

Universitatea de Stat din Moldova

 

30,0

 

6,0

 

90,2

26.     

24/22.10.18A

Perspectivele dezvoltării învățămintului superior și organizațiilor de cercetare cu profil agronomic din Republica Moldova în contextul integrării europene

dr. hab. Litvin Aurelia

Universitatea Agrară de Stat din Moldova

 

15,0

 

5,0

 

57,2

Pentru informații suplimentare: bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 180, bir. 1103, tel. 022 272758.