Actualizat la: 24.04.2020

REZULTATELE EXPERTIZEI din cadrul concursului proiectelor pentru Tinerii cercetători finanțate de la bugetul de stat pentru anul 2019

Published on: Mar, 11/27/2018 - 11:51

Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare informează că în cadrul concursului proiectelor pentru Tinerii cercetători finanțate de la bugetul de stat pentru anul 2019 au fost recepționate 22 propuneri de proiecte, care au fost supuse evaluării obținând următoarele rezultate:

Nr. d/o

Nr. de înregistrare,

data înregistrării

Titlul proiectului

Director de proiect

Organizația executor

 

Suma proiectului (mii lei)

 

 

Rezultatele expertizei

Buget

Cofinanțare

Direcția strategică  : Materiale, tehnologii și produse inovative 16.02

1.   

13/29.10.18F

Investigarea proprietăților termoelectrice și optice ale materialelor nanostructurate și sistemelor moleculare

dr. Sanduleac Ionel

Universitatea Tehnica a Moldovei

 

135,4

 

30,0

 

90,9

2.   

09/26.10.18F

Elaborarea inhibitorilor moleculari de proliferare a celulelor de cancer de proveniență organică în baza sărurilor unor tiosemicarbazone N(4)- substituite

dr. Graur Vasilii

Universitatea de Stat din Moldova

 

150,0

 

30,0

 

90,5

3.   

12/29.10.18F

Diversitatea faunei helmintice a amfibienilor ecaudați (Amphibia, Anura) și rolul acesteia în combaterea biologică a unor helmintoze la animale

dr. Gherasim Elena

Institutul de Zoologie

 

150,0

 

30,0

 

85,0

4.   

08/26.10.18F

Optimizarea proprietăților termoconductibile a suprarețelelor bidimensionale pe bază de siliciu pentru aplicații în microelectronică

dr. Cocemasov Alexandr

Universitatea de Stat din Moldova

 

150,0

 

30,0

 

83,3

5.   

17/29.10.18F

Studiul efectului de presiune în compușii cu tranziție de spin

dr. Palamarciuc Tatiana

Universitatea de Stat din Moldova

 

150,0

 

30,0

 

60,5

Direcția strategică: Materiale, tehnologii și produse inovative 50.07

6.   

04/26.10.18A

Elaborarea suprafețelor cu grad controlat de hidrofobie datorită nano-microstructurii

dr. Braniște Fiodor

Universitatea Tehnică a Moldovei

 

150,0

 

30,0

 

90,1

7.   

07/27.10.18A

Efectul funcționalizării cu nanopuncte de Pd și PdO2 a peliculelor de CuO/Cu2O pentru senzori de gaze explozive și volatile

dr. Crețu Vasilii

Universitatea Tehnică a Moldovei

 

150,0

 

30,0

 

89,5

8.   

19/29.10.18A

Valorificarea reziduului de piroliză a anvelopelor prin obținerea pigmenților și suplimentelor

dr. Petuhov Oleg

Institutul de chimie

 

150,0

 

30,0

 

88,1

9.   

05/26.10.18A

Simularea matematică computerizată a fenomenelor de transfer în produse vegetale umede la tratarea cu microunde

dr. Guțu Marin

Universitatea Tehnică a Moldovei

 

150,0

 

30,0

 

86,9

10.     

14/29.10.18A

Dezvoltarea și implementarea unui Sistem informațional de evaluare a calității procesului educațional universitar în baza standartelor europene de evaluare

dr. Beldiga Maria

Universitatea de Stat din Moldova

 

150,0

 

30,0

 

81,2

11.     

23/29.10.18A

Stand de simulare a magnetismului Terrei pentru testarea controlului atitudinii nanosateliților în câmp magnetic

dr. Nicolaev Pavel

Universitatea Tehnică a Moldovei

 

150,0

 

35,0

 

69,7

Direcția strategică: Sănătate și biomedicină  16.04

12.     

24/29.10.18F

Noi proprietăți ale medicamentelor autohtone

dr. Corețchi Ianoș

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu”

 

150,0

 

30,0

 

80,0

Direcția strategică: Sănătate și biomedicină 80.07

13.     

16/29.10.18A

Stereoizomerii spiro[ciclopropan-oxindolilor] cu activitatea antivirală

dr. Sucman Natalia

Institutul de Chimie

 

150,0

 

30,0

 

80,0

14.     

03/26.10.18A

Evaluarea riscului de infectare cu virusul hepatitei E la persoanele expuse

dr. Sajin Octavian

Agenția Națională pentru Sănătate Publică

 

150,0

 

30,0

 

59,5

Direcția strategică: Biotehnologie 16.05

15.     

15/29.10.18F

Efectul imediat al fitoparazitului Orabanche cumana Wallr asupra florii-soarelui (Helianthus annuus L.)

dr. Martea Rodica

Universitatea de Stat ”Dimitrie Cantemir”

 

145,2

 

42,0

 

98,1

Direcția strategică: Biotehnologie 51.07

16.     

06/26.10.18A

Produse funționale obținute prin valorificarea agenților naturali de textură și carotenoide

dr. Capcanari Tatiana

Universitatea Tehnică a Moldovei

 

150,0

 

30,0

 

92,0

17.     

02/25.10.18A

Caracteristica tulpinilor de levuri autohtone izolate din centrul vitivinicol ”Trifești” pentru obținerea vinurilor albe și roșii seci

dr. Soldatenco Olga

IP Institutul Științifico-Practic de Horticultură și Tehnologii Alimentare

 

150,0

 

30,0

 

88,7

Direcția strategică: Patrimoniul național și dezvoltarea societății 16.06

18.     

11/29.10.18F

Istoria Moldovei în documente de arhivă (aspecte politice, sociale, culturale și economice, sec. XIX-XX)

dr. Cosmescu Alexandru

Institutul de Istorie

 

150,0

 

50,0

 

82,6

19.     

21/29.10.18F

Literatura prin prisma arhetipologiei

dr. Ivanov Nadejda

Institutul de Filologie Română ”B. P. Hasdeu”

 

150,0

 

30,0

 

82,4

Direcția strategică: Patrimoniul național și dezvoltarea societății  08.07

20.     

18/29.10.18A

Reintegrarea economică și socială a migranților reveniți în Republica Moldova

dr. Ianioglo Alina

Institutul Național de Cercetări Economice

 

120,0

 

30,0

 

81,2

21.     

20/29.10.18A

Promovarea economiei ”verzi” și identificarea facilităților de finanțare în procesul de ecologizare a întreprinderilor mici și mijlocii din Republica Moldova

dr. Gribincea Corina

Institutul Național de Cercetări Economice

 

150,0

 

37,5

 

76,0

22.     

10/29.10.18A

Disparități socio-economice în dezvoltarea urbană a Republicii Moldova în contextul planificării regionale actuale și de perspectivă

dr. Cujbă Vadim

Universitatea de Stat Tiraspol cu sediul la Chișinău

 

85,0

 

17,0

 

70,6

 

Pentru informații suplimentare: bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 180, bir. 1103, tel. 022 272758.