Actualizat la: 13.06.2024

Rezultatele expertizei

Materiale, tehnologii și produse inovative 16.02
No. Cod Titlu Director de proiect Denumire institutie Buget Cofinantare Punctajsortează descendent
1 17/29.10.18F Studiul efectului de presiune în compușii cu tranziție de spin dr. Palamarciuc Tatiana Universitatea de Stat din Moldova 150.0 30.0 60.50
2 08/26.10.18F Optimizarea proprietăților termoconductibile a suprarețelelor bidimensionale pe bază de siliciu pentru aplicații în microelectronică dr. Cocemasov Alexandr Universitatea de Stat din Moldova 150.0 30.0 83.30
3 12/29.10.18F Diversitatea faunei helmintice a amfibienilor ecaudați (Amphibia, Anura) și rolul acesteia în combaterea biologică a unor helmintoze la animale dr. Gherasim Elena Institutul de Zoologie 150.0 30.0 85.00
4 09/26.10.18F Elaborarea inhibitorilor moleculari de proliferare a celulelor de cancer de proveniență organică în baza sărurilor unor tiosemicarbazone N(4)- substituite dr. Graur Vasilii Universitatea de Stat din Moldova 150.0 30.0 90.50
5 13/29.10.18F Investigarea proprietăților termoelectrice și optice ale materialelor nanostructurate și sistemelor moleculare dr. Sanduleac Ionel Universitatea Tehnica a Moldovei 135.4 30.0 90.90
Materiale, tehnologii și produse inovative 50.07
No. Cod Titlu Director de proiect Denumire institutie Buget Cofinantare Punctajsortează descendent
6 23/29.10.18A Stand de simulare a magnetismului Terrei pentru testarea controlului atitudinii nanosateliților în câmp magnetic dr. Nicolaev Pavel Universitatea Tehnică a Moldovei 150.0 35.0 69.70
7 14/29.10.18A Dezvoltarea și implementarea unui Sistem informațional de evaluare a calității procesului educațional universitar în baza standartelor europene de evaluare dr. Beldiga Maria Universitatea de Stat din Moldova 150.0 30.0 81.20
8 05/26.10.18A Simularea matematică computerizată a fenomenelor de transfer în produse vegetale umede la tratarea cu microunde dr. Guțu Marin Universitatea Tehnică a Moldovei 150.0 30.0 86.90
9 19/29.10.18A Valorificarea reziduului de piroliză a anvelopelor prin obținerea pigmenților și suplimentelor dr. Petuhov Oleg Institutul de chimie 150.0 30.0 88.10
10 07/27.10.18A Efectul funcționalizării cu nanopuncte de Pd și PdO2 a peliculelor de CuO/Cu2O pentru senzori de gaze explozive și volatile dr. Crețu Vasilii Universitatea Tehnică a Moldovei 150.0 30.0 89.50
11 04/26.10.18A Elaborarea suprafețelor cu grad controlat de hidrofobie datorită nano-microstructurii dr. Braniște Fiodor Universitatea Tehnică a Moldovei 150.0 30.0 90.10
Sănătate și biomedicină 16.04
No. Cod Titlu Director de proiect Denumire institutie Buget Cofinantare Punctajsortează descendent
12 24/29.10.18F Noi proprietăți ale medicamentelor autohtone dr. Corețchi Ianoș Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu” 150.0 30.0 80.00
Sănătate și biomedicină 80.07
No. Cod Titlu Director de proiect Denumire institutie Buget Cofinantare Punctajsortează descendent
13 03/26.10.18A Evaluarea riscului de infectare cu virusul hepatitei E la persoanele expuse dr. Sajin Octavian Agenția Națională pentru Sănătate Publică 150.0 30.0 59.50
14 16/29.10.18A Stereoizomerii spiro[ciclopropan-oxindolilor] cu activitatea antivirală dr. Sucman Natalia Institutul de Chimie 150.0 30.0 80.00
Biotehnologie 16.05
No. Cod Titlu Director de proiect Denumire institutie Buget Cofinantare Punctajsortează descendent
15 15/29.10.18F Efectul imediat al fitoparazitului Orabanche cumana Wallr asupra florii-soarelui (Helianthus annuus L.) dr. Martea Rodica Universitatea de Stat ”Dimitrie Cantemir” 145,2 42.0 98.10
Biotehnologie 51.07
No. Cod Titlu Director de proiect Denumire institutie Buget Cofinantare Punctajsortează descendent
16 02/25.10.18A Caracteristica tulpinilor de levuri autohtone izolate din centrul vitivinicol ”Trifești” pentru obținerea vinurilor albe și roșii seci dr. Soldatenco Olga IP Institutul Științifico-Practic de Horticultură și Tehnologii Alimentare 150.0 30.0 88.70
17 06/26.10.18A Produse funționale obținute prin valorificarea agenților naturali de textură și carotenoide dr. Capcanari Tatiana Universitatea Tehnică a Moldovei 150.0 30.0 92.00
Patrimoniul național și dezvoltarea societății 08.07
No. Cod Titlu Director de proiect Denumire institutie Buget Cofinantare Punctajsortează descendent
18 10/29.10.18A Disparități socio-economice în dezvoltarea urbană a Republicii Moldova în contextul planificării regionale actuale și de perspectivă dr. Cujbă Vadim Universitatea de Stat Tiraspol cu sediul la Chișinău 85.0 17.0 70.60
19 20/29.10.18A Promovarea economiei ”verzi” și identificarea facilităților de finanțare în procesul de ecologizare a întreprinderilor mici și mijlocii din Republica Moldova dr. Gribincea Corina Institutul Național de Cercetări Economice 150.0 37.5 76.00
20 18/29.10.18A Reintegrarea economică și socială a migranților reveniți în Republica Moldova dr. Ianioglo Alina Institutul Național de Cercetări Economice 120.0 30.0 81.20

Pagini