Actualizat la: 24.04.2020

Rezultatele verificării primare: Programul de postdoctorat pentru anul academic 2018-2019

Published on: Mar, 10/23/2018 - 16:29

Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare informează că în cadrul concursului de proiecte pentru postdoctorat (anul academic 2018-2019) au fost depuse 19 propuneri de proiecte, considerate eligibile după cum urmează:

Nr.

d/o

 

Tema propunerii

 

Domenii de cercetare

 

Postdoctorand

Instituţia

 
 

1

Psihologia anxietății la copii și adolescenți

Psihologie

Dr. Racu Iulia

Universitatea Pedagogică de Stat

 Ion Creanga

 

2

Obținerea și stabilizarea unor coloranți, antioxidanți și conservanți de origine vegetală pentru alimente funcționale

Biotehnologie industrială

Dr. Ghendov-Moșanu Aliona

Universitatea Tehnica a Moldovei

 

3

Evaluarea eficacității și perspectiva de dezvoltare a practicii medicilor de familie în Republica Moldova

Medicină socială și management

Dr. Zarbailov Natalia

Universitatea de Stat de Medicină

şi Farmacie

„Nicolae Testemiţanu”

 

4

Bazele teoretico metodologice și aspectele aplicative ale dezvoltării capacităților de forță la sportivii de performanță

Științe sociale si economice

Dr. Manolachi Victor

Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport

 

5

Teoria și paraxiologia formării profesionale continue a cadrelor didactice

Științe ale educației

Dr. Afanas Aliona

Institutul de Științe ale Educației

 

6

Reabilitarea psihosocială a persoanelor post Accident Vascular Cerebral (post AVC)

Științe sociale si economice

Dr. Glavan Aurelia

Institutul de Științe ale Educației

 

7

Reconfigurarea sistemului financiar al Republicii Moldova în contextul noii arhitecturi a Sistemului Monetar Financiar Internațional

Științe sociale si economice

Dr. Lopotenco Viorica

Academia de Studii Economice

 a Moldovei

 

8

Valorile pedagogice le dezvoltării atitudinii nonconflictuale a studenților din perspectiva integrării profesionale

Teoria generală a educației

Pedagogie universală

Dr. Țărnă Ecaterina

Universitatea Pedagogică de Stat

 Ion Creanga

 

9

Inovațiile în biznesul financiar internațional. Posibilități de aplicare în Republica Moldova

Economie mondiala

Relații economice internaționale

Dr. Pisaniuc Maia

Academia de Studii Economice

a Moldovei

 

10

Teoria și metodologia formării orientării valorice a adolescenților și tinerilor

Științe sociale și economice

Dr. Antoci Diana

Universitatea de Stat din Tiraspol

 

11

Demersul traductologic de transmitere a umorului și ironiei în subtitrarea filmelor artistice

Lexicologie și lexicografie

Dr. Grădinaru Angela

Universitatea de Stat din Moldova

 

12

Calculul inferențelor direcționale în limba franceză și română: abordări traductologice

Pragmatică

 

Dr. Breahnă Irina

Universitatea de Stat din Moldova

 

13

Învățământul superior ca mecanizm al ingineriei sociale și naționale în RSS Moldovenească

Istorie și arheologie

Dr. Rotaru Liliana

Universitatea de Stat din Moldova

 

14

Mass media in spațiul informațional virtual: abordări teoretice și practici operaționale

 

Jurnalism și procese mediatice

Dr. Tacu Mariana

Universitatea de Stat din Moldova

 

15

Manifestările clinico-imagistice, funcționale și microbiologice în bronșiectazii la adulți

Pneumologie

 

Dr. Munteanu Oxana

Universitatea de Stat de Medicină

şi Farmacie

„Nicolae Testemiţanu”

 

16

Elaborarea și implementarea tehnologiilor moderne de producere a strugurilor în condițiile agro-ecologice

ale UTA Găgăuzia

Agricultură

Dr. Cara Serghei

Institutul Științifico-Practic de Horticultură și Tehnologii Alimentare

 

17

Contestarea actelor executorului judecătoresc

Drept

Dr. Coban Igor

Universitatea de Stat din Moldova

 

18

Noi abordări în tratamentul cancerului endometrial în stadiile I-II în conformitate cu particularități clinico-morfologice și factorii de pronostic

Științe ale sănătății

Medicină clinică

Dr. Tripac Irina

IMSP Institutul Oncologic

 

19

Diplomația economică: posibilități de asigurare a securității naționale

Științe politice

Socio-umane

Dr. Golovataia Ludmila

Institutul de Relații Internaționale

 din Moldova

 

 

 

 

 Pentru informații suplimentare: bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 180, bir. 1102, tel. 022 232306.