Actualizat la: 24.04.2020

Ședința trimestrială a Punctelor Naționale de Contact

Published on: Lun, 03/02/2020 - 16:41

La 26 februarie 2020, în incinta Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare (ANCD), a avut loc ședința cu reprezentanții rețelei Punctelor Naționale de Contact (PNC). Ședința a fost deschisă de către dna Viorica Boaghi, Director general adjunct al ANCD și coordonator al rețelei PNC.

 

În cadrul ședinței a fost prezentată statistica participării Republicii Moldova în cadrul Programului UE „Orizont 2020” în anul 2019, numărul de proiecte depuse, numărul de proiecte aprobate spre finanțare în raport cu anii precedenți.

 

Punctele Naționale de Contact au fost informate despre Planul evenimentelor pentru anul 2020, care urmează a fi completat și cu evenimente desfășurate de PNC în cadrul instituțiilor de cercetare care solicită consultări pe domenii specifice din cadrul  Programului UE „Orizont 2020”, precum și modificările efectuate în Regulamentul cu privire la activitatea entităților naționale în Programul cadru de Cercetare și Inovare al Uniunii Europene ”Orizont 2020”.  

 

A fost discutată broșura Istorii de succes privind participarea Republicii Moldova în cadrul Programului UE „Orizont 2020” și necesitatea de a o completa cu informație despre proiectele câștigate în anul 2019. Coordonatorul a îndemnat Punctele Naționale de Contact să participe cât mai activ la zilele de informare, training-uri, acțiuni de promovare și asigurare a vizibilității Programului, diseminarea informației asimilate la evenimente.  

 

PNC și-au expus opiniile asupra activității rețelei în promovarea oportunităților Programului UE „Orizont 2020” și propunerile pentru integrarea și ridicarea ratei de participare a comunității științifice în spațiul european de cercetare, precum și sporirea vizibilității H2020. Punctele Naționale de Contact au prezentat flyere-le informative elaborate pe domeniul său de activitate, pentru a fi editate și diseminate la evenimente de promovare a Programului UE „Orizont 2020”, precum și despre succesorul acestuia - „Horizon Europe”.

 

Printre propunerile menționate se enumeră:

-   Organizarea zilelor de informare pentru structurile de forță din RM pentru informarea acestora privind Apelurile din domeniul Securității;

-    Compilarea informațiilor din flyere într-o broșură;

-    Crearea sistemului de notificări pe pagina web www.h2020.md;

-    Participarea la training-ul destinat PNC organizat în cadrul proiectului NCP Academy 2 “GENDER& Ethics”;

-    Crearea unui Catalog electronic al organizațiilor din domeniul cercetării și inovării din RM;

-    Înaintarea unor măsuri și acțiuni pentru sporirea ratei de participare în „Orizont 2020” și de asociere la „Horizon Europe”.