Actualizat la: 13.09.2021

Spectru inovațiilor la „Fabricat în Moldova 2019”

Published on: Lun, 02/04/2019 - 09:21

 

La 31.01.2019, Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare a organizat un eveniment de brokeraj cu genericul ”BUNELE PRACTICI DE REALIZARE A PROIECTELOR DE INOVARE ȘI TRANSFER TEHNOLOGIC” care a avut loc în cadrul Expoziției Naționale ”Fabricat în Moldova 2019”. Evenimentul a fost organizat cu suportul Enterprise Europe Network – EEN*.

 

Peste 45 de participanți din diferite domenii de activitate au fost salutați de reprezentanții Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare și și-au exprimat interesul față de inovații și transfer tehnologic implementate prin proiectele naționale finanțate din bugetul de stat. În cadrul evenimentului,  câștigătorii proiectelor de inovare și transfer tehnologic și-au împărtășit experiența, obstacolele întâlnite, sugestii și recomandări utile pentru subiecții interesați.

 

Participanții au notat plauzibil impactul următoarele proiecte:

 

1. ”Elaborarea biotehnologiilor inovative  privind obţinerea  din pene de pasăre a adaosurilor proteice noi pentru optimizarea şi modernizarea sistemului  de creştere a animalelor şi păsărilor de fermă”, prezentat de Vladimir DENIS, SRL Terafix.

2. ”Elaborarea și implementarea unei linii de producere de capacitate sporită pentru extracția și fabricarea uleiului din semințe de struguri”, prezentat de Acad Boris GĂINĂ, Vladimir VERBANOV, SRL „Hygieiacom”.

3. ”Instrumente Informatice Inteligente de Cuantificare şi Evaluare a Hepatopatiilor Difuze în baza măsurărilor non-invazive şi investigaţiilor de laborator (3ICEHD)”, prezentat de Iulian SECRIERU, Institutul de Matematică și Informatică.

4. „Elaborarea tehnologiei de producere a vinurilor roșii seci cu conținut avansat de substanțe biologic active”, prezentat de Nicolae TARAN, dr.hab., prof. univ., Universitatea Tehnică a Moldovei.

 

În cadrul evenimentului, reprezentanții Rețelei Punctelor Naționale de Contact au pus la dispoziția participanților materiale promoționale privind modalitatea de aplicare și identificarea noilor posibilități de finanțare în Programul Orizont 2020.

 

Evenimentul de brokeraj s-a încheiat cu un schimb de opinii, experiențe și discuții de colaborare între participanți și vorbitori la eveniment.

  

*Enterprise Europe Network – EEN, finanțată prin intermediul Programului COSME și gestionată de Comisia Europeană. EEN reprezintă un instrument-cheie al strategiei UE de stimulare a creșterii economice și de creare de locuri de muncă. Reunind aproximativ 600 de organizații de sprijin pentru întreprinderi din 50 de țări. EEN ajută întreprinderile mici să profite de oportunități de afaceri deosebite pe piața unică a UE.