Actualizat la: 24.04.2020

STANDARDELE APROPIE LUMEA

Published on: Mie, 03/25/2020 - 12:50

 

La 2 martie 2020, Acțiunea COST „Armonizarea strategiilor de standardizare pentru creșterea eficienței și a competitivității cercetărilor în științe ale vieții (CHARME)” s-a întrunit la conferința de finalizare a lucrărilor, organizată la Bruxelles.

 

Conlucrarea încununată cu succes pe o durată a patru ani s-a finalizat cu întrunirea la Bruxelles a membrilor Acțiunii COST CHARME. Aici au fost rezumate realizările obținute, totodată discutând perspectivele pentru viitor.

  

Urmând motto-ul „Standardele apropie lumea” Acțiunea COST a oferit rezultate multiple ce au introdus câteva concepții de bază și definiții ce sprijină o înțelegere mai bună a provocărilor și rigorilor în ce ține de introducerea unor standarde importante în domeniile științelor vieții și transfer tehnologic, ce oferă garanții pentru accesibilitatea datelor, posibilități de preluare și comparație de-a lungul întregului lanț valoric.

  

Scopul principal al Acțiunii constă în crearea limbajelor comune și ontologiilor la reutilizarea datelor și automatizarea proceselor, apărute odată cu digitalizarea și interoperabilitatea datelor și instrumentelor în laboratoare de cercetare, în special atunci, când cercetătorii lucrează cu date derivate din diferite domenii științifice. Obținerea unor instrumente pentru sprijinul în implementare și standardizare pentru documentarea datelor și a proceselor permite transferul de date dintr-un sistem în altul, prin acesta oferind reutilizarea datelor din bazele de date și arhive.

  

Rețeaua CHARME a unit efortul cercetătorilor din 31 de țări, oferind o platformă unică pentru mediul academic, IMM-uri și organizații multinaționale. Au fost stabilite colaborări cu așa organizații internaționale, ca  ISO TC 276, CEN CENELEC, inițiative și organizații științifice ELIXIR, ORPHANET, COMBINE, FAIRDOM, GA4GH, precum și în afara Europei cu Societatea Analiza Masivă și QC (MAQC) din SUA.

  

Pe durata Acțiunii CHARME au fost organizate mai multe conferințe internaționale și ateliere de lucru, prezentate soluțiile posibile în dezvoltarea și implementarea unui program de Instruire și Educație Europeană în curricula existentă.

  

Rezultatele acestei rețele ale Acțiunii COST vor servi ca argumentare pentru necesitatea standardizărilor, inclusiv a catalogului de rigori și recomandări pentru a fi diseminate în adresa factorilor de decizie la toate nivelurile în scopul facilitării implementării standardelor în procesul zilnic de lucru de cercetare în mediul academic și în industrie.

 

Mai multe detalii pot fi accesate Aici