Actualizat la: 01.12.2022

STCU

STCU în Republica Moldova 2006-2017

Centrul Ştiinţifico-Tehnologic din Ukraina (Science and Technology Center in Ukraine - STCU) este o organizaţie interguvernamentală, cu statut diplomatic, creată de către ţările Uniunii Europeane, SUA, Canada şi Ukraina la 25 octombrie 1993. Republica Moldova a aderat la Acordul de Constituire al STCU la 18 decembrie 2003, fiind a cincia ţară la număr după Azerbaidjan, Georgia, Ucraina şi Uzbekistan. De suportul logistic şi financiar al centrului beneficiază din anul 1997 Uzbekistan, din 1998 Georgia, din 2003 Azerbaijan. Finanţarea proiectelor în Republica Moldova a început în noiembrie 2006. La 6 iunie 2006 STCU a fost acreditat pe teritoriul republicii de către Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene. Activitatea STCU este orientată la susţinerea sferei ştiinţei şi inovării din ţările fostei URSS, a cercetătorilor, în special, a celora care au efectuat investigaţii cu tangenţă la problemele complexului militar, la redirecţionarea şi valorificarea potenţialului ştiinţific în scopuri paşnice, în lupta cu terorismul pentru securitatea tuturor ţărilor. Obiectivul principal constă în suportul activităţilor de cercetare, inovare şi transfer tehnologic şi reconversiunea experienţei şi talentului cercetătorilor, neproliferării tehnologiilor şi a armamentelor de distrugere în masă, sporirii securităţii la nivel internaţional, reducerii exodului oamenilor de ştiinţă, oferirii de ajutor specializat pentru apărarea împotriva ameninţărilor chimice, biologice, radiologice şi nucleare şi contribuirii la dezvoltarea durabilă a societăţii.  

Din momentul demarării activităţii sale STCU a finanţat în total 2 003 proiecte în valoare de peste 290 mln USD, respectiv în Republica Moldova din anul 2006 - 79 proiecte în sumă de peste 13 mln USD. În conformitate cu statutul STCU, implementarea proiectelor presupune eliberarea de orice tipuri de taxe, o monitorizare şi verificare permanentă, un sistem de management axat standardelor internaţionale. În activitatea sa STCU asigură securitatea, stabilitatea financiară, profesionalismul, respectarea legislaţiei.

Paralel cu finanţarea proiectelor de cercetare – dezvoltare STCU a acordat suport financiar şi logistic pentru participarea şi organizarea conferinţelor internationale, pentru brevetare, a contribuit la înzestrarea ţării cu instrumente şi echipamente ştiinţifice şi specializate de apărare contra ameninţărilor chimice, biologice, radiologice și nucleare, la perfecţionarea specialiştilor din acest domeniu.Prin activităţile desfăşurate, STCU facilitează procesul de integrare a comunităţii ştiinţifice din Republica Moldova în spaţiul internaţional de cercetare, contribuie la crearea condiţiilor favorabile din punct de vedere financiar şi social pentru cercetătorii ştiinţifici.

STCU pe parcursul anilor a oferit suport financiar şi logistic pentru participarea cercetătorilor din Republica Moldova la peste 150 conferinţe şi manifestări internaţionale. Cu sprijinul oferit de STCU cercetătorii din diferite instituţii au avut posibilitatea să frecventeze gratuit cursuri de limbă engleză şi să-şi perfecţioneze abilităţile de scriere şi vorbire în această limbă.

Din anul 2009 în Republica Moldova se implementează Programul STCU&ASM Iniţiative Comune de Cercetare-Dezvoltare, care presupune participarea la competiţie doar a echipelor naţionale şi alocaţii financiare echivalente din partea STCU şi ASM. 

Un obiectiv major al STCU este facilitarea procesului de comercializare a rezultatelor cercetării. STCU pune un accent deosebit pe instruirea cercetătorilor în domeniul transferului tehnologic şi comercializării rezultatelor ştiinţifice. Pentru facilitarea găsirii partenerilor, promovării celor mai valoroase elaborări ştiinţifice a fost editata lucrarea „Science opportunities in Moldova” şi creat site-ul www.techprofiles.org, care conţine profilurile a 15 instituţii de cercetare din Republica Moldova şi 52 elaborări valoroase, care pot fi cu succes implementate.

Comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova îşi exprimă gratitudinea pentru acceptarea ei în marea familie a STCU, îşi asumă responsabilitatea şi recunoaşte, că va depune toate eforturile pentru a da dovadă de un înalt profesionalism ştiinţific şi intelectual. Colaborarea în continuare cu STCU va facilita integrarea ştiinţei naţionale în Spaţiul European de Cercetare şi respectiv a ţării în Uniunea Europeană.

 

WEB site: www.stcu.int