Actualizat la: 22.10.2021

Stereoizomerii spiro[ciclopropan-oxindolilor] cu activitatea antivirală

Tip Activitate de Cercetare: 
Nationala
Directia strategica: 
Sănătate și biomedicină 80.07
Tip Apel de Proiect: 
Tineri Cercetători
Denumire institutie: 
Institutul de Chimie
Director de proiect: 
dr. Sucman Natalia
Buget: 
150.0
Cofinantare: 
30.0
Cod/data expertiza: 
16/29.10.18A
Punctaj: 
80.00
Referinta apel: 
Concursul proiectelor pentru Tinerii cercetători finanțate de la bugetul de stat pentru anul 2019