Actualizat la: 11.09.2020

Validarea rezultatelor proiectelor de inovare și transfer tehnologic (2020)

Published on: Mar, 06/16/2020 - 14:35

Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare anunță despre validarea rezultatelor expertizei propunerilor de proiecte de inovare și transfer tehnologic de către Consiliul ANCD la ședința din 15.06.2020 și aprobarea finanțării, după cum urmează:

 

Nr. şi data de înregistrare

Denumirea propunerii de proiect

Organizaţia aplicantă

Director de proiect

Punctaj

8/14.04.2020

Integrarea plantei energetice  Miscanthus în ciclul de producere a energiei termice în sistemele de termoficare centralizată

Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor

Dr.hab.Vladimir Todiraş

87,73

9/14.04.2020

Sinteza componenţilor minori ai feromonilor şi elaborarea tehnologiei de producere a capcanelor feromonale performante pentru monitorizarea dăunătorilor principali al culturilor multianuale

Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor

Dr. Vladimir Şleahtici

85,73

6/14.04.2020

Elaborarea şi implementarea tehnologiei inovaţionale de maturare prin uscare a cărnii de bovină “dry aged beef”

Universitatea Tehnică a Moldovei

Dr. Viorica Bulgaru

83,8

2/6.04.2020

Implementarea tehnologiei inovative de producere şi regenerare a adsorbanţilor carbonici

Institutul de Chimie

Dr.Oleg Petuhov

80,6

3/13.04.2020

Biostimulatori noi pentru agricultura ecologică

Universitatea de Stat din Moldova

Dr. Trofim Alina

76

 

Organizațiile din domeniile cercetării și inovării urmează să prezinte contractul de finanțare pentru anul 2020 pînă la 30.06.2020.

 

Pentru organizațiile fără autonomie financiară, se anexează modelul contractului AICI.

Pentru organizațiile cu autonomie financiară, se anexează modelul contractului AICI.

 

Contractul de finanțare va include calculul pentru 12 luni (începând cu luna iulie 2020).

 

La completarea contractelor se va ține cont de comentariile experților independenți care au efectuat evaluarea.

 

În cazul parteneriatelor dintre organizații se vor încheia contracte de finanțare cu fiecare parte separat, conform acordului de colaborare.

 

Pentru verificare preliminară, proiectul contractului (fără semnături) se va prezenta în format electronic la adresa oficială: vadim.iatchevici@ancd.gov.md.

 

Urmare verificării primare se va prezenta contractul semnat pe suport de hărtie în boxa Agenției, situată la adresa: Bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 180, etajul 10 (hol).