Actualizat la: 11.09.2020

Vizita UNECE la ANCD

Published on: Mar, 01/21/2020 - 10:25

La 16 ianuarie 2020 a avut loc la Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare o întrevedere cu reprezentanții instituțiilor internaționale. Vizita a fost efectuată de către angajații Comisiei Economice a Națiunilor Unite pentru Europa (United Nations Economic Commission for Europe, UNECE) în cadrul aflării în Republica Moldova cu scopul organizării discuțiilor la nivel guvernamental. Agenda a inclus subiecte privind reforma în domeniul inovațiilor și transfer tehnologic din țară.

 

Membrii delegației străine au manifestat un interes sporit față de mersul reformei în domeniile cercetării-inovării. Totodată, oaspeții Agenției, pe parcursul acestui dialog, s-au străduit să-și facă o viziune cât se poate de amplă la starea actuală a instituțiilor de cercetare, universităților, sectorului real al economiei naționale, mediului privat, entităților administrației publice, ONG-uri și a tuturor celorlalte domenii și sfere de activitate la scară națională din considerente de capacități pentru a participa în activitatea de cercetare și inovare.

 

Un loc aparte în contextul schimbului de informații i-a revenit situației la capitolul alocării fondurilor de finanțare pentru executarea proiectelor de cercetare, inovare și transfer tehnologic, pe baza indicilor de performanță, dar și a impactului economic, însoțit de elemente de monitorizare și diseminare.

 

Conducerea ANCD și specialiștii implicați mai aproape în aceste dimensiuni au fost foarte deschiși în dialog cu partenerii străini de dezvoltare, după care s-a convenit prelungirea schimbului de informații și consolidarea efortului în atingerea obiectivelor procesului de anvergură națională de reformare a mediului de cercetare și inovare și plasarea sa pe o treaptă calitativ superioară.

 

De menționat, că instituția UNECE, a fost inaugurată sub auspiciile ONU în anul 1947, include în componența sa 56 de State membre din Europa, America de Nord și Asia, printre care face parte și Republica Moldova începând cu 1992, de asemenea în executarea agendelor de lucru participă mai mult de 70 de organizații internaționale profesionale și non-guvernamentale. În topul listei dezideratelor propuse este sporirea efortului statelor lumii în sensul creșterii economice alineate la Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD), parcurs în care suportul mediului de cercetare și inovațional oferă un element de pavaj cu semnificație deosebită.

 

UNECE posedă deja o experiență vastă în evaluarea situației în cadrul reformelor academice prin dezvoltarea politicilor, cu oferirea ulterioară a seturilor de recomandări incluse în publicații de tip Review, exercițiu care se repetă la solicitările guvernelor peste perioade de câțiva ani, însoțit de analiza rezultatelor obținute.

 

Exemple de succes servesc activitățile instituției în Belarusi din anul 2010, apoi 2017, în Kazahstan, anii 2011 și 2012.