Actualizat la: 13.07.2021

Ziua internațională pentru pace și dezvoltare – 10 noiembrie 2020

Published on: Mar, 11/10/2020 - 14:51

La ora actuală, cercetarea şi inovarea au o importantă dimensiune transnaţională, transferabilă de la o societate la alta. Deşi, soarta ştiinţei preocupă în mod sistematic o comunitate relativ restrânsă, ştiinţa este prezentă nemijlocit în viaţa cotidiană. Nu doar pentru că aproape toate obiectele cu care interacţionăm constant sunt rezultatul unor descoperiri ştiinţifice şi al unor procese tehnologice, ci şi fiindcă practic toate ocupaţiile sunt afectate, direct şi indirect, de evoluţia ştiinţei şi tehnologiei. Locurile de muncă actuale şi viitoare există sau nu în funcţie de cursul progresului ştiinţific şi tehnologic.

Cu prilejul sărbătorii ”Ziua Internațională a Științei pentru Pace și Dezvoltare” (World Science Day for Peace and Development), marcată la 10 noiembrie sub egida Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură (UNESCO), Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare în comun cu rețeaua Punctelor Naționale de Contact felicită comunitatea științifică, reprezentanții mediului academic, corpului didactic, organizațiilor publice și private din domeniile cercetării și inovării, organizațiilor non guvernamentale, asociațiilor obștești, IMM-urilor și altor entități, și desfășoară sesiuni de informare privind apelurile deschise din cadrul Programelor europene.

În acest context, informăm că Pactul verde european este foaia de parcurs a Uniunii Europene pentru a ajunge la o economie durabilă. Pentru realizarea acestuia sunt necesare acțiuni în toate sectoarele economiei, inclusiv:investiții în tehnologii ecologice; sprijin pentru inovare în sectorul industrial; introducerea unor forme de transport privat și public mai puțin poluante, mai ieftine și mai sănătoase; decarbonizarea sectorului energetic; îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor; colaborarea cu partenerii internaționali pentru îmbunătățirea standardelor de mediu la nivel mondial, etc.

Uniunea Europeană oferă sprijin financiar și asistență tehnică pentru a-i ajuta pe cei mai afectați de trecerea la economia verde. Mecanismul va contribui la mobilizarea a cel puțin 100 de miliarde EUR, în perioada 2021-2027. În cadrul sesiunii de informare desfășurate la Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare, au fost prezentate informații generale despre Green Deal, apelurile deschise pe următoarele domenii: Energie pură, sigură și eficientă; Transport  verde, inteligent și integrat; Securitate alimentară, agricultură durabilă, cercetări marine și maritime și bio-economie; Bio-tehnologie; Sănătate, schimbări demografice și bunăstare; Științele socio-umanistice; Spațiu; Aspectele prioritare din domeniul securității pentru UE; precum și Acțiunile COST.

Cu ocazia Zilei Internaționale a Științei pentru Pace și Dezvoltare, Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare exprimă înalte aprecieri comunității științifice naționale și internaționale, îi felicită pentru realizările remarcabile obținute, le urează sănătate, prosperitate, bunăstare, succes și realizări… la limita imposibilului.

Cu cele mai alese sentimente,

Echipa Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare