Actualizat la: 13.06.2024

Monitorizări

 

Informații privind rezultatele proiectelor 2018 pot fi accesate aici:

http://asm.md/?go=pages&n=65

 

Proiecte din cadrul programului de colaborare multilaterală "Water works 2014 JPI ERA - NET Cofund" (2019)

https://old.asm.md/?go=audieri_publice&n=4&sp=7

 

Proiecte din cadrul programelelor bilaterale și multilaterale (2020)

https://asm.md/proiecte-din-cadrul-programelelor-bilaterale-si-multilaterale

 

Proiecte din cadrul programelelor bi- și multilaterale (2021)

https://asm.md/proiecte-din-cadrul-programelelor-bi-si-multilaterale-2021

 

 

 

 

În vederea obținerii/valorificării surselor de finanțare din bugetul de stat pentru executarea proiectelor de cercetări științifice aprobate pentru anul 2019 este strict necesară perfectarea contractelor de către toate organizațiile din sfera științei și inovării.

  

NOTĂ: Pentru informații privind aprobarea proiectelor de cercetări științifice și volumul alocațiilor bugetare aprobat pentru anul 2019, găsiți următoarele acte normative:

...

În vederea obținerii/valorificării surselor de finanțare din bugetul de stat pentru executarea proiectelor de cercetări științifice aprobate pentru anul 2018 este strict necesară perfectarea contractelor de către toate organizațiile din sfera științei și inovării.

În acest sens, găsiți alăturat modelul contractului AICI

* La completarea contractului pentru proiectul din cadrul Programului de Stat se va indica denumirea Programului de Stat și numele coordonatorului de program.

NOTĂ: Pentru informații privind aprobarea proiectelor de cercetări științifice și volumul alocațiilor financiare pentru anul 2018, găsiți următoarele acte normative:

  • Proiecte de cercetări științifice din cadrul Programului de Stat: ​
  1. Hotărârea CSȘDT AȘM nr. 174 din 21.12.2017 Cu privire la aprobarea volumului alocațiilor bugetare pentru anul 2018 a proiectelor de cercetări științifice din cadrul programelor de stat pentru anii 2017-2018
  2. Hotărârea CSȘDT AȘM  nr. 114 din 30.08.2017 Cu privire la aprobarea rezultatelor concursului și a volumului alocațiilor bugetare pentru anul 2018 ale proiectelor din cadrul programelor de stat, finanțate de la bugetul de stat pentru anii 2018-2019
  • Proiecte de cercetări științifice pentru Tineri Cercetători:
  1. Hotărârea CSȘDT AȘM nr. 175 din 21.12.2017 cu privire la aprobarea volumului alocațiilor bugetare pentru anul 2018 a proiectelor de cercetări
  2. ...

 În legătură cu finalizarea proiectelor de cercetare moldo-române pentru anii 2016-2018, directorii de proiecte vor prezenta raportul științific final pe suport de hârtie (2 exemplare), aprobat de consiliul științific/senatul instituției (cu anexarea extrasului din procesul verbal) și rezumatul proiectului în format electronic - PDF ( pe stick USB), la sediul Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare, bir. 1101, până la data de 28.09.2018.


Rapoartele vor fi transmise spre audiere publică la secțiile Academiei de Științe a Moldovei.

 

Detalii privind data și locul organizării audierilor vor fi plasate ulterior pe pagina web a ANCD.


Modelul raportului științific final poate fi găsit AICI

 

Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare solicită prezentarea raportului științific intermediar pentru activitățile de cercetare finanțate în baza proiectelor de cercetare și a extrasului din procesul verbal al sedinței Consiliului Științific/Senatului, în cadrul căreia au fost audiate rezultatele științifice obținute.

 

Modelul raportului științific intermediar pentru proiecte Bilaterale poate fi găsit - AICI.

 

Documentele sus-menționate, semnate și ștampilate, urmează a fi prezentate la Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare, bir.433.

 

Termenul limită de prezentare - 15 iulie 2018.