Actualizat la: 13.07.2022

Descriere

 

Orizont 2020

 

Republica Moldova este primul stat din cadrul Parteneriatului Estic, care a semnat la 1 iulie 2014 acordul privind participarea la Programul Cadru al Uniunii Europene pentru Cercetare şi Inovare - Orizont 2020. Acest program deschide noi oportunităţi pentru mediul ştiinţific şi de cercetare din Moldova, care ne aduce mai aproape de standardele UE în calea spre dezvoltare economică prin inovare.

Participarea Republicii Moldova la programul Orizont 2020 ne permite:

  • să cooperăm în calitate de partener egal în toate concursurile anunţate de Orizont 2020;
  • să devenim parte componentă a unei reţele europene a oamenilor de ştiinţă, mediului de afaceri şi factorilor de decizie ce stabilesc obiectivele şi priorităţile europene în domeniul cercetării și inovării;
  • să beneficiem de potenţialul şi excelenţa ştiinţifică europeană pentru soluţionarea problemelor interne;
  • să iniţiem proiecte de cercetare;
  • să detaşăm reprezentanţi în comitetele de administrare şi grupurile de lucru ale programului Orizont 2020 şi Spaţiului European de Cercetare,etc.

Pentru valorificarea statutului de ţară asociată la Programul Orizont 2020 au fost dezvoltate capacităţile instituţionale prin stabilirea Reţelei Punctelor Naţionale de Contact, a fost asigurată funcţionarea Oficiului Pentru Ştiinţă şi Tehnologie pe lîngă Uniunea Europeană , promovarea programului EURAXESSşi organizarea campaniei de informare privind oportunităţile de participare în cadrul programului Orizont 2020.