Actualizat la: 24.04.2020

Anunțuri

Published on: Lun, 04/27/2020 - 20:04

O parte din membrii Secției Ştiințe ale Vieții a Academiei de Ştiințe a Moldovei se întrunesc la 28.04.2020 ora 15.00, pentru a examina depăşirea pandemiei COVID-19 şi alte subiecte legate de efectele acesteia.

 

Evenimentul va fi transmis online și va putea fi accesat la link-ul 

https://idsi.md/tv

Română
Published on: Vin, 04/24/2020 - 16:52

   Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare informează că în cadrul concursului proiectelor de inovare și transfer tehnologic finanțate din bugetul de stat pentru anul 2020 au fost depuse 9 propuneri de proiecte, dintre care, ca urmare a verificării primare, 6 propuneri sunt eligibile, după cum urmează:

 

Română
Published on: Joi, 04/23/2020 - 15:30

   Comisia Europeană împreună cu mai mulți parteneri au lansat Platforma europeană de date COVID-19 pentru a permite colectarea rapidă și partajarea datelor de cercetare disponibile rezultate atât din proiecte europene cât și naționale.

Română
Published on: Vin, 03/27/2020 - 20:36

Join the Zoom webinar for applicants this Monday, March 30th at 13.00-14.30h CET.

 

Updated call submission deadline: May 18th, 17.00h CET, due to COVID19.

 

Română
Published on: Mie, 03/25/2020 - 17:22

Ținând cont de situația actuală la nivel global cu privire la COVID-19, partenerii proiectului „Sporirea capacității competitive ale IMM-urilor prin utilizarea CPI” au decis modificarea formatului de întâlnire pentru ședința comitetului de gestionare a proiectului. Ca rezultat, evenimentul care trebuia să aibă loc la data de 24-25 martie 2020 la Potsdam, Germania, a fost organizată în format online.

 

Română
Published on: Lun, 03/16/2020 - 12:11

În legătură cu răspîndirea COVID-19 în Republica Moldova, Agenția Națională pentru Cercetare și dezvoltare solicită transmitereaa tuturor scrisorilor/actelor/corespondenței de orice natură, în versiune electronica, la adresa oficială: info@ancd.gov.md.

 

Pentru întrebări, aveți la dispoziția Dvs. următoarele contacte:

 

Direcția proiecte de cercetare: 067733096

 

Română
Published on: Lun, 03/16/2020 - 11:50

Se publică pentru dezbatere publică Proiectul instrucțiunii cu privire la finanțarea și monitorizarea proiectelor de inovare și transfer tehnologic, elaborat în conformitate cu pct. pct. 8 subpct.22 din Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 196 din 28 februarie 2018 (Monitorul Oficial Nr. 68-76 art.

Română
Published on: Joi, 03/12/2020 - 16:23

În vederea valorificării surselor de finanțare din bugetul de stat pentru executarea proiectelor de cercetare (Program de Stat (2020-2023), proiecte bilaterale, multilaterale, programe de postdoctorat) pentru anul 2020 solicităm prezentarea actului de primire-predare a lucrărilor de cercetare științifică executate în temeiul contractului de finanțare de către organzațiile din domeniile cercetării și inovării care au autonomie financiară și sunt finanțate direct de către Agenție.

 

Română

Pagini

Subscribe to RSS - Anunțuri