Actualizat la: 24.04.2020

Anunțuri

Published on: Mar, 09/04/2018 - 10:58

 În legătură cu finalizarea proiectelor de cercetare moldo-române pentru anii 2016-2018, directorii de proiecte vor prezenta raportul științific final pe suport de hârtie (2 exemplare), aprobat de consiliul științific/senatul instituției (cu anexarea extrasului din procesul verbal) și rezumatul proiectului în format electronic - PDF ( pe stick USB), la sediul Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare, bir.

Română
Published on: Mar, 08/21/2018 - 13:05

Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare, membru grupului de sector Industrii Creative în cadrul Enterprise Europe Network (EEN), distribuie informația celor cointeresați despre apelurile deschise și despre evenimentele din cadrul programului Horizon 2020 adresate compartimentului "Creative Europe".

 

 

Română
Published on: Lun, 08/20/2018 - 11:27

 Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare este coorganizator al programului.

 

Programul oferă 38 burse societăților sau entităților acoperite de Programul TECNIO (inclusiv din Republica Moldova) în mărime de 100% finanțare, scopul căreia este angajarea cercetătorilor cu experiență spre dezvoltarea proiectelor de cercetare aplicativă.

 

Română
Published on: Joi, 07/19/2018 - 13:58

Urmare a examinării dosarelor înaintate la concurs au fost selectați următorii candidați în calitate de Puncte Naționale de Contact, Reprezentanți Oficiali și Experți Naționali ai Comunității Științifice pentru Comitetele de Program ale Programului Cadru al Uniunii Europene pentru Cercetare și Inovare - Orizont 2020, dupa cum urmează: 

Română
Published on: Vin, 06/29/2018 - 17:00

    În scopul asigurării transparenței decizionale se prezintă pentru consultare publică proiectul Hotărârii Guvernului „Cu privire la modificarea art

Română

Pagini

Subscribe to RSS - Anunțuri