Updated at: 09.07.2019

Government of Republic of Moldova

National Agency for Research and Development

Innovation and Technology Transfer

  

Instituţia executoare,

 

Denumirea proiectului,

Cond. Proiect.

Anul 2017 (mii lei)

Anul 2018 (mii lei)

Buget

Cofinanțare

Buget

Cofinanțare

Direcția strategică: Materiale, tehnologii și produse inovative

SRL ” TERAFIX”

”Elaborarea biotehnologiilor inovative privind obținerea din pene de pasăre a adaosurilor proteice noi pentru optimizarea și modernizarea sistemului de creştere a animalelor și păsărilor de fermă ”

Doc. hab. șt. agr. Larisa CAISÎN

585,0

1079,9

415,0

789,5

GRADINA BOTANICA

a AȘM

Implementarea tehnologiei inovative de cultivare şi valorificare a unor culture furajere netradiţionale”

Doc. șt. agr. Alexandru TELEUȚĂ

475,0

475,0

225,0

325,0

Institutul de Matematică și Informatică al AȘM

”Instrumente Informatice Inteligente de Cuantificare și Evaluare a Hepatopatiilor Difuze în baza măsurilor non-invazive și investigațiilor de laborator (ICEHD)”

 Iulian SECRIERU

350,0

 

350,0

 

Institutul de Inginerie Electronică și Nanotehnologii ”D.Ghițu”

”Tehnologie de nanoremediere a solului contaminat cu pesticide reziduale”

 Acad. Anatolie SIDORENKO

450,0

 

150,0

 

Direcția strategică: Biotehnologie

SRL ”TRIODOR”

”Implementarea tehnologiei de producere a snack-urilor  prin metode inovative de prelucrare”

 Doc. în tehnică Larisa IUȘAN

500,0

500,0

500,0

500,0

Institutul Ştiinţifico –Practic de Horticultura şi Tehnologii Alimentare

”Elaborarea și implementarea tehnologiei de producere a vinurilor roșii seci cu concentrații avansate de substanțe biologic active”

 Dr.hab. Nicolae TARAN

500,0

526,0

500,0

526,0

Instituţia executoare,

 

Denumirea proiectului,

Cond. Proiect.

Anul 2018 (mii lei)

Anul 2019 (mii lei)

Buget

Cofinanțare

Buget

Cofinanțare

Direcția strategică: Materiale, tehnologii și produse inovative

SRL „V. Develop”

„Elaborarea biotehnologiei și implementarea liniei moderne de producere a oțetului heresat natural condimentat de calitate înaltă, competitiv pe piața internă și externă”,

Acad. Boris Găină

900,0

1160,4

995,9

1250

 

SRL „Major-Auto”

„Implementarea instalației de filtrare tangențială în procesarea laptelui la SRL „Major-Auto”,

Dr. Liliana Popescu

800,0

800,0

-

-

„GrupBiz-SV” SRL

„Implementarea tehnologiei inovaționale de producere a placajului pentru mobilă”,

Dr. Iurie Dohmilă

900,0

1021,8

-

-

„Garage LAB” SRL

„Sistem de cronometrare bazat pe etichete RFID”,

Serghei Logvinenco

555,0

1258,7

-

-