Actualizat la: 13.06.2024

Descriere

Oficiul național Orizont Europa”

 

 

Oficiul național „Orizont Europa” (Oficiu) a fost constituit la 23 mai 2023 în cadrul reuniunii a V-a informală a Grupului de lucru pentru cercetare și inovare al Parteneriatului Estic (EaP) la care au participat Ruta ZAURNASKAITE, șefa subdiviziunii pentru Asociere la Programul „Orizont Europa”  a Comisiei Europene, Magdalena MUELLER-URI și Adam GRODZICKI, reprezentanții Delegației Uniunii Europene din Moldova, Anatolie TOPALĂ, ex-ministru al educației și cercetării, Vadim IAȚCHEVICI, director general interimar al Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare (ANCD), reprezentanți ai Oficiilor naționale “Orizont Europa” din Armenia, Georgia, Moldova, Turcia și Ucraina, autorităților și instituțiilor publice, mediului de cercetare și Forumul Societatea Civilă.  

 

Scopul Oficiului este de a spori numărul de participanți din Republica Moldova la programele și inițiativele Uniunii Europene în domeniile cercetării și inovării pentru a se atinge un nivel comparabil de participare la programele-cadru de cercetare a entităților autohtone din domeniu raportat la media europeană. Oficiul Național Orizont Europa activează în baza Regulamentului aprobat de ANCD.

 

Pentru realizarea scopului au fost setate următoarele obiective: a) Informare și conștientizare; b) Coordonarea Rețelei PNC, Reprezentanților Oficiali și Experților Naționali; c) Dezvoltarea unei rețele de contact în universități, instituții de cercetare, ONG-uri, întreprinderi mici și mijlocii, precum și altor organizații; d) Organizarea Zilelor de informare, training-uri, workshop-uri, Info week-uri, etc; e) Asistență și Consiliere; j) Furnizarea de analize, date statistice și feedback.

 

În cadrul Oficiului activează trei coordonatori tematici, selectați prin concurs, responsabili de Pilonul I „Știința Excelentă”, Pilonul II „Provocări globale & Competitivitatea industrială europeană” și Pilonul III „Europa Inovativă”. Sarcinile coordonatorilor tematici sunt: a) coordonarea și conlucrarea cu punctele naționale de contact (PNC), b) oferirea consultațiilor referitor la tematicile coordonate; c) asistență și suport în căutarea de parteneri și cooperarea cu diaspora; d) organizarea training-urilor, seminarelor, zilelor de informare și a altor evenimente pentru a spori capacitățile PNC din Moldova și persoanelor interesate în aplicarea propunerilor de proiecte la Program; e) promovarea și asigurarea vizibilității Programului; j) facilitarea cooperării cu instituțiile superioare de învățământ, instituțiile de cercetare, ONG-uri, întreprinderi mici și mijlocii, alte organizații interesate în Program; k) participarea la ședințe, grupuri de lucru și alte evenimente din domeniul cercetării și inovării; l) furnizarea rapoartelor și realizarea altor sarcini legate de dezvoltarea activităților PNC și m) alte sarcini legate de dezvoltarea activităților PNC.

 

Adresa fizică al Oficiului Național “Orizont Europa” este 

Republica Moldova, Chișinău, Blv. Ștefan cel Mare și Sfânt, 180